Augstas kvalitātes liellopu gaļas ražošana

Slovēnija

Projekts uzsākts: 2019. gadā un turpināsies līdz 2021. gadam.

Liellopu nobarošana Slovēnijā ir prioritāte liellopu audzēšanā. Mēs esam mazāk efektīvi salīdzinājumā ar mūsu ziemeļu un rietumu kaimiņvalstīm.

Projekta mērķis ir izveidot teļu un jaunlopu nobarošanas plānu (no 8 līdz 24 mēnešu intervālā), izmantojot jaunākās tehnoloģijas, lai nodrošinātu labākas kvalitātes liellopu gaļas ražošanu. Tehnoloģijas būs pamats, lai izveidotu Slovēnijas liellopu gaļas preču zīmi. Ar to mēs ceram uzlabot lauksaimnieku ekonomiku un samazināt SEG emisiju veidošanos.

Darbību apraksts: Izmēģinājumi par teļu un jaunlopu augstas kvalitātes gaļas ražošanu, notiks sešās saimniecībās aptverot visu Slovēniju. Dzīvnieku apsaimniekošanas un ēdināšanas, selekcijas un kaušanas procedūru un pēcapstrādes tehnoloģijas uzraudzību veiks Ljubljanas Universitātes Biotehniskās fakultātes, Slovēnijas Lauksaimniecības institūta un Emona Pārtikas attīstības centra eksperti. Agrārās ekonomikas eksperti aprēķinās problēmas ekonomiku un sniegs vadlīnijas lauksaimniecības ekonomikai.

Plašāka informācija par projektu atrodama šeit: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/pitanje-go...