Augsnes erozijas un SEG emisiju samazināšana, izmantojot Latvijas augsnes tipiem paredzētu sējmašīnu

Projekta ietvaros sadarbībā ar pētnieku Mārtiņu Ziemeli tiks radīts Latvijas apstākļiem piemērots jauns sējmašīnas prototips, kurš tiks testēts 3 zemnieku saimniecībās dažādos augsnes tipos, ar dažādām kultūrām, to kombinācijām, dažādiem sējas laikiem, dziļumiem. Testēšanas rezultātā plānots veikt pētījumu par sējas veidu ietekmi uz augsnes struktūru, ražību un ražošanas resursu optimizāciju.

Pamatuzdevums: Sējmašīnas darbības pamatuzdevums ir veikt kultūraugu sēju un mēslošanu nepieciešamā optimālā dziļumā, neizjaucot augsnē laika gaitā izveidoto kapilāru sistēmu un struktūru.

Ieguvumi: Samazinot augsnes rušināšanu līdz minimumam, tiek aizturēta vēja radītā erozija, oglekļa izdalīšanās no augsnes un tiek samazinātās SEG emisijas. Neveidojas sablīvējuma zoles, kuras rezultātā arī aptur ūdens un gaisa cirkulāciju augsnē. Sējas laikā minerālmēslus augsnē iestrādās kopā ar sēklu, kā rezultātā minerālmēsli nevar izgarot un nokļūt gaisā. Sējot ar jauno sējmašīnu, tiek izslēgtas visas ar augsnes sagatavošanu saistītās darbības. Vidēji tiks samazināts augsnes pirmssējas sagatavošanas process par 4 darbībām, kas būtiski samazinās SEG emisijas un ražošanas izmaksas, palielinot darba produktivitāti.

Iespējas galalietotājam: Plānota inovatīvas tehnoloģijas sējmašīnas prototipa izstrāde un tā testēšana 3 lauku saimniecībās , tādejādi uzlabojot lauksaimniecības nozares konkurētspēju un ilgtspējību, jo ar inovatīvo sējmašīnu būtiski samazinās nepieciešamo darba gājienu skaitu augsnes apstrādes un pirmssējas sagatavošanā un tiks nodrošināta augsnes nekustināšanu sējas procesā, neitralizējot vēja un ūdens eroziju, veicot oglekļa aizturi un uzkrāšanu augsnē.Inovatīvās sējmašīnas darbības princips nodrošinās lauksaimniecības resursu efektīvu izmantošanu, jo tiks samazināts darbību skaits pilna sējas procesa nodrošināšanai, būs iespēja sēt starpkultūrā bez tās iepriekšējās mehāniskās apstrādes, tā sekmējot minerālmēslu samazināšanu un to aizvietošanu ar atjaunojamu starpkultūru maisījumiem.

Projekta vadošais partneris: SIA Atvases RK

Sadarbības partneri :

Projekta koordinators: Kaspars Dzergačs; e-pasts kaspars.dzergacs@atvases-rk.lv

Projekta īstenošanas periods: no 04.12.2019 līdz 31.07.2021

Kopējās projekta izmaksas: 92 070,00 bez PVN

Informāciju sagatavoja:

Kaspars Dzergačs