Augļu krūmu zaru griešanas kombains AgroBots

Projekta mērķis ir izstrādāt, uzbūvēt un lauka apstākļos testēt augļu krūmu zaru griešanas iekārtu, kas spēj atpazīt griešanai paredzētos zarus, autonomi pieņemt lēmumu un veikt to nogriešanu.

Projekta aktivitātes:

1. Izstrādāt datora redzes (computer vision (CV)) sistēmas tehnisko un programmnodrošinājuma (algoritma) risinājumu augļu koku krūmu zaru atpazīšanai, izdalīšanai, trīs dimensiju (3D) lokalizēšanai un izsekošanai dažādos ārējās vides apstākļos.

2. Izstrādāt CV balstītu programmatūru (algoritmu) autonomai analīzei, novērtēšanai un lēmumu pieņemšanai, lai nogrieztu zarus, kas atbilst multikritēriju analīzes parametriem zaru griešanai.

3. Izstrādāt un uzbūvēt kustīgas platformas konstrukciju un robotizētu manipulatoru ar piemērotu brīvkustību daudzumu, lai aizsniegtu nepieciešamos krūma zarus.

4. Izstrādāt un konstruēt “mīkstās” satveršanas un griešanas rīku kā manipulatora aktīvā darba veicēju.

5. Izstrādāt programmatūru (algoritmu) trajektoriju aprēķiniem un vadībai katram manipulatora un griešanas mehānisma kustīgajam elementam precīzas satveršanas un griešanas nodrošināšana.

6. Prototipa kalibrēšana un testēšana lauka apstākļos gan smiltsērkšķu zaru griešanai, gan krūmmelleņu krūmu kopšanai.

Projekta partneri:

-Rīgas Tehniskā universitāte

-SIA Latmas

-ZS MEŽMALAS-1

-Rūjienas oga, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

-SIA Zaptsmaize

-SIA Eninn

Kontaktinformācija: Ansis Avotiņš, e-pasts: ansis.avotins@rtu.lv

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 1.jūlija līdz 2025.gada 30.jūnijam.