A2A2 — piens, niša vai tirgus iespēja?

Beļģija

Norises laiks – no 2021. līdz 2022. gadam.

A2A2 piens atšķiras no A1 piena ar to, ka tas satur piena proteīna beta-kazeīna variantu. Dažas kuņģa-zarnu trakta problēmas, kas rodas, patērējot A1 pienu, nerastos vai būtu mazākas, patērējot A2A2 pienu. Tāpēc tam ir tirgus iespējas, taču šodien A2A2 pienu savāc kopā ar parasto pienu un tādējādi tie sajaucas.

Projekta mērķis ir izpētīt piena A2A2 tirgus potenciālu Flandrijā.

Lai izpētītu un izmantotu tirgus iespējas, izmantojot literatūras izpēti, tiks apkopotas zinātniskās atziņas un tiks veikti pētījumi, kuros veselīguma norādes ir zinātniski pamatotas. Pirms investēšanas piemērotās šķirnēs, atsevišķās piena plūsmās un iepakojumā, ir lietderīgi gūt priekšstatu par tirgus potenciālu un produktiem, kas tam atbilst. Tirgus pētījumā tiks noskaidrots, kuri produkti jau patlaban ir tirgū un kurus var izstrādāt. Pēc tam, pamatojoties uz reālu ražošanas un tirgus pārbaudi, tiks pētīts A2A2 piena potenciāls Flandrijā.

Plašāka informācija par projektu: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/a2a2-melk-niche-markt-opportuniteit