13. Atbalsts meža kopšanai un atjaunošanai

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

Iesniegti jautājumi

Skaidrojums

1. Vēlējos uzzināt, kā būtu iespējams saņemt atbalstu par lauksaimniecības zemes apmežošanu?

Esmu ieguldījis līdzekļus lauksaimniecības zemes sagatavošanai meža stādīšanai, iegādājies stādus LVM, visu saskaņojis ar institūcijām, lai šo darbību varētu veikt.

Apskatot rakstu par KLP atbalsta pasākumiem 2023. gadam redzu, ka ir pieejams atbalsts (LA7.1 Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai), taču kā tam pieteikties un vai tas ir izsludināts - neredzu.

Atbild ZM:
KLP pasākuma "meža ieaudzēšanai" kārta plānota pēc jauno Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas. Šobrīd notiek noteikumu izstrādes process.

Tuvākajā laika plānota Lauku attīstības programmas apakšpasākuma “Meža ieaudzēšana” 11. kārta ar līdzšinējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Vairāk informācijas un precīzs kārtas norises laiks tiks publicēts Lauku atbalsta dienesta mājas lapā sadaļā Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020.

2023-04-19