Veselīgu stādu materiālu ieguve un inovatīvu audzēšanas metožu izmēģinājumi tautsaimniecībā nozīmīgiem kultūraugiem

Projekta mērķis ir eksperimentāli izstrādāt tehnoloģijas augstvērtīga stādāmā materiāla ieguvei, kā arī testēt inovatīvas audzēšanas metodes- hidroponiku un aeroponiku, kas perspektīvā izmantojamas komercaudzēšanā tautsaimniecībā nozīmīgiem kultūraugiem, piemēram tādiem modeļorganismiem, kā kartupeļi, zemenes un soja u.c.

Projekta aktivitātes:

1. Eksperimentāli izstrādāt tehnoloģijas zemeņu stādu ieguvei hidroponikas sistēmās;

2. Eksperimentāli izstrādāt tehnoloģiju sēklas kartupeļu/minibumbuļu ieguvei aeroponikas sistēmā;

3. Izmēģināt hidroponikā audzēt soju;

4. Izvērtēt Hidroponikā un aeroponikā audzētā augu materiāla kvalitāti;

5. Izmēģināt audzēt hidroponikā/aeroponikā citus kultūraugus (zaļumi, dekoratīvie augi, garšaugi u.c.);

6. Izvērtēt un iespēju robežās izmēģināt audzēšanas procesu optimizācijas iespējas samazinot cilvēka klātbūtni un roku darbu augu audzēšanas procesā.

7. BDV izvietot vismaz 3 klimata kameras un vismaz 1 appludini- notecini divlīmeņu galdu.

Projekta partneri:

-Bulduru Dārzkopības vidusskola

-IK MIGL dārzi

-Latvijas Jūras akadēmija

-MZI Rīgas Tehniskā Universitāte

-SIA "MG Terra Seeds"

-Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts"

-SIA "ODZ"

-SIA "AMSID Latvija"

-Latvijas Dārznieks

Kontaktinformācija: Anta Sparinska, e-pasts: anta.sparinska@bulduri.lv

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 1.septembra līdz 2025.gada 30.jūnijam.