Uzsāk Eiropas inovāciju programmas ieviešanu

ES iestādes sākušas darbu pie inovāciju ieviešanas lauksaimniecībā. EIP-Agri jeb Eiropas Inovāciju programmas (EIP) lauksaimniecībā ietvaros pie ES lauksaimniecības ģenerāldirektoriāta ir izveidots servisa punkts, kurā strādā starptautiska komanda - mediatori Eiropas inovāciju programmas ieviešanais mediatori. Par to runāts COPA-COGECA lauku attīstības darba grupā, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Latvijas Zemnieku federācijas pārstāve Agnese Hauka.

EIP ideja ir vienot lauksaimniekus, lauksaimniecības uzņēmumus, zinātniekus, konsultāciju uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas un citus pārstāvjus, lai sekmētu inovāciju ieviešanu lauksaimniecības nozarē. Iniciatīvas pārstāvji apzinās, ka no inovācijām ir atkarīga lauksaimniecības sektora attīstība un lauksaimnieku labklājība lauku teritorijās. EIP radīšana ir tikai sākumstadijā, bet jau ir izveidotas trīs fokusa grupas, kas darbojas bioloģiskajā lauksaimniecībā, proteīnaugu jomā un lopkopībā. Tuvākajā laikā tiks izveidotas vēl trīs darba grupas – ģenētisko resursu  jomā, organisko vielu satura augsnē Vidusjūras reģionā izpētē un integrētajā augu aizsardzībā, orientējoties uz krustziežu dzimtas augiem (rapsis).

Šobrīd saistībā ar EIP lauksaimnieku organizācijās ir vairāk jautājumu, nekā atbilžu. Tā, piemēram,  kas noteiks  fokusa grupu tēmu izvēli, kā reāli dzīvē tiks ieviestas inovācijas, kā notiks EIP sadarbība ar Lauku tīkliem un, galu galā, – kā pārvarēt valodu barjeru starp dažādu valstu lauksaimniekiem, praktiķiem, kuri būtu gatavi piedalīties inovāciju programmā. Atbildes uz šiem jautājumiem tiks risinātas laika gaitā, pakāpeniski  paplašinot EIP darbu.

Pēc COPA-COGECA darba grupu ekspertu atskaitēm informāciju sagatavoja

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Iveta Tomsone

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.