Tiešsaistes lēmumu atbalsta sistēmas ieviešana efektīvai atklātā laukā audzētu dārzeņu apūdeņošanas plānošanai

Vācija, Hesene

Sākuma datums – plānotais beigu datums: 2016. –2019.

Apūdeņošanas plānošanas sistēma “Geisenheimer apūdeņošanas plāns (GS)” dārzeņu kultūrām ir jāpārveido par uz praksi orientētu lēmumu sistēmu, lai nodrošinātu efektīvu, ilgtspējīgu un ekoloģiski pamatotu apūdeņošanas plānošanu atklātā laukā audzētu dārzeņu ražošanai. Šī rīka mērķis ir atbalstīt dārzeņu audzētājus, lai tiktu pieņemts vienkāršs un objektīvs lēmums saskaņā ar ekonomisku un resursu izmantošanas ziņā efektīvu apūdeņošanu. Projekta mērķis ir stiprināt Vācijas dārzeņu ražotāju konkurētspēju lielākajā atklātā laukā audzētu dārzeņu audzēšanas reģionā (Hessia Reed/Vorderpflaz), ar lēmumu atbalsta sistēmu veicinot atbilstību ES Ūdens direktīvām, ES Nitrātu direktīvai un Vācijas rīkojumam par mēslojumu. Tāpat mērķis ir nodrošināt lielu ieguldījumu ilgtspējīgā un resursefektīvā atklātā lauka dārzeņu ražošanā.

EIP darba grupa plāno pārbaudīt un tālāk attīstīt digitālās palīdzības pārvaldības sistēmu – GS-Mobile prototipu. Ar viedtālruni saderīga lietojumprogramma piedāvā iespēju kontrolēt faktisko ūdens stāvokli no jebkura interneta pieslēguma termināla un savlaicīgi saņemt apūdeņošanas ieteikumus.

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/fir