Tehnoloģiju izstrāde oglekļa koncentrācijas noteikšanai augsnē

Projekta sadarbības partneri: LU Cietvielu fizikas institūts un SIA Latvijas grauds.

Projekta īstenošanas periods: no 2020.gada 1.marta līdz 2022.gada 31.martam.

Projekta mērķis ir izveidot uz lāzerinducētās spektroskopijas balstītu tehnoloģiju un mērījumu ierīces prototipu augsnes oglekļa koncentrācijas noteikšanai un pielietot šo tehnoloģiju reālos apstākļos lauksaimniecībā.

Projekta kopsavilkums: Projekta īstenošanas rezultātā paredzēta jaunas tehnoloģijas izveide - augsnes oglekļa koncentrācijas noteikšana ar lāzerinducētās spektroskopijas metodi un iegūto rezultātu kartēšana, kur iegūtie rezultāti ļaus lauksaimniecībām veikt augsnes oglekļa koncentrācijas paaugstinošas darbības īpašumā esošajā lauksaimniecībā.  Izveidojot uz minētās tehnoloģijas balstītu portatīvu ierīci, lauksaimnieks spēs ātri un vienkārši veikt augsnes oglekļa koncentrācijas noteikšanu visā lauksaimniecības teritorijā un vēlāk pievērst uzmanību tikai problemātiskajiem apgabaliem, tādejādi ietaupot darba un enerģijas resursus un attīstot viedu lauksaimniecību.

Projekta kopējais finansējums: 100 000 eiro.

Kontaktpersona: Krišjānis Šmits, smits@cfi.lu.lv

Informāciju sagatavoja: Katrīna Laganovska