Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2019.-21.05.2024.

Sadarbības partneri: LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Augļu nams”, SIA A- GEO.

Projekta mērķis ir izstrādāt Latvijas vides apstākļiem atbilstošu tehnoloģisku risinājumu augļu dārzu novērtēšanai ar tālizpētes tehnoloģiju pielietošanu.

“Izmantojot tālizpētes tehnoloģiju, var iegūt datus par koku vainaga lielumu. Atkārtoti mērījumi parādītu dzinumu pieaugumu konkrētā laika periodā. Izvērtējot datus dārza robežās, noteiktu sektorus ar mazākiem pieaugumiem. Redzot kartē konkrētos sektorus, tos apsekos dārzkopji, meklējot faktorus, kas ietekmēja koku augšanu (barības vielu daudzums augsnē, mitruma režīms, bagātīga augļu raža u.c.),” par pētījuma gaitu stāsta projekta vadītāja Vivita Puķīte.

Viņa arī skaidro, ka tālizpēte ar lāzerskenēšanu kā tehnoloģija ir pietiekoši pieejama, taču iegūto datu apstrāde un interpretācija augļu dārzu novērtēšanai ir jauns tās pielietojums Latvijā un kaimiņvalstīs. Izmantojot tālizpētes tehnoloģiju, projekta ietvaros tiks iegūti dati par koku augšanas dinamiku un izstrādāta vairākslāņu karte. Analizējot datus, tiks noteikti sektori ar mazākiem pieaugumiem. Projekta papildus mērķis ir iegūt datus par koku vainagu biezību un vainagu kopējo tilpumu. Šos datus izmantos, lai vērtētu koku veidošanas darbu efektivitāti, koriģētu augu aizsardzības līdzekļu devu aprēķinus.

Projekta kontaktpersona: Vivita Puķīte, vivita.pukite@llu.lv

Projekta kopējās izmaksas: 97150.00 eiro.

Informāciju sagatavoja: Ilze Vīķe