SOCROSense – augsnes un kultūraugu noteikšanas tehnoloģija

Beļģija, Flandrija

Sākuma datums – plānotais beigu datums: 01.12.2016.-30.11.2018.

SOCROSense mērķis ir atbalstīt lauksaimniekus, kuriem ir pieredze GPS tālvadības tehnoloģijas izmantošanā, koncentrējoties uz augsnes un kultūraugu sensoru izmantošanu. Tās ir jauktu lauksaimnieku grupu saimniecības, piemēram, komerciālo dārznieku, koku stādu audzētāju un daudznozaru saimniecības. Kopā ar pētniecības institūtu un attiecīgajiem komercuzņēmumiem šī grupa vēlas radīt pievienoto vērtību un izstrādāt vidēja termiņa redzējumu par šo sensoru pielietošanu. Tāpēc tiks veikta analīze par to, kā šo sensoru datus var izmantot saimniecībā un apmainīties ar trešajām personām. Turklāt tiek pētīta metode, kā var apkopot dažādu sensoru datu plūsmu un kādas ir to piedāvātās iespējas.

Sākumā nepieciešams izvērtēt komerciālo vai gandrīz komerciālo GPS sensoru tehnoloģiju priekšrocības, trūkumus, potenciālās iespējas un tehniskās prasības. Turklāt tiks pētīts arī tas, kā GPS sensoru tehnoloģija var ietekmēt vai vadīt uzņēmuma kultūraugu audzēšanas pārvaldību. Šobrīd trūkst zināšanu par to, kā dažādu sensoru datus var apkopot, lai atbildētu uz konkrētiem vadošo saimniecību jautājumiem. Atkarībā no saimniecības tipa tiks noteikta vislabākā GPS datu sensoru kombinācija. Šī EIP darba grupa arī veiks salīdzinošo pētījumu ārvalstu uzņēmumos, kuros jau ir pieredze GPS sensoru izmantošanā. Lai popularizētu projekta rezultātus, papildus rakstiem specializētajos plašsaziņas līdzekļos tiks rīkotas trīs demonstrācijas.

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f1x