RUMPRINT - govs piena un liellopa gaļas ietekme uz vidi

Spānija, Barselona

Sākuma datums – plānotais beigu datums: no 2020.gada līdz 2022.gadam.

Vides problēmas gaļas, piena un piena produktu nozarē ir saistītas ar tās ieguldījumu uz siltumnīcefekta gāzu emisijām, mežu izciršanas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanu, kā arī citiem nozīmīgiem vides jautājumiem, kas tiek saistīts ar lopbarības importu. Ir identificēta arī nozares galvenā loma un ieguldījums ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Reaģējot uz sociālajām prasībām, lopkopji un gaļas un piena produktu pārstrādātāji ir meklējuši veidus, kā izmērīt, samazināt un palielināt izpratni par viņu produktu ietekmi uz vidi. Tomēr regulējuma trūkums ir nozīmējis to, ka komunikācijas vajadzībām iegūtie rezultāti un ekomarķējumi nav savstarpēji salīdzināmi. Tādējādi patērētājiem ir grūti saprast plašo tirgū pieejamo ekomarķējumu klāstu un izmantot informāciju kā pirkuma kritēriju. Ražotāji aicina meklēt veidus, kā objektīvi un taisnīgi identificēt videi draudzīgus produktus, lai cīnītos ar nepatiesu ekomarķējumu izmantošanu. Ņemot vērā šo situāciju, ir vajadzīga vides pēdas mērīšanas metodika, kuras pamatā ir zinātniskas zināšanas, kas iedvesmo uzticību. Šo vajadzību ir noteikusi arī Eiropas Komisija, kas ir uzsākusi iniciatīvu, lai standartizētu produktu vides pēdas mērījumus (turpmāk - PEF). PEF pašlaik ir testēšanas fāzē, un politikā tas tiks ieviests 2023. gadā. RUMPRINT EIP darba grupa tika izveidota, lai novērtētu PEF pamatnostādņu piemērotību Katalonijas vietējās liellopu gaļas nozares uzņēmumiem, lai sagatavotu nozari atbilstoši turpmākajiem Eiropas vides noteikumiem un panāktu progresu vides konkurētspējas jomā, globalizētā tirgū.

Projekta galvenais mērķis ir atrast veidus, kā samazināt liellopu gaļas un govs piena ietekmi uz vidi Katalonijā, nezaudējot attiecībā uz kvalitāti un ražošanas procesu.

Konkrētie mērķi ir:

-Uzkrājumu resursu patēriņš un piesārņotāju emisijas visā liellopu un teļa gaļas vērtību ķēdē.

-Veikt vides diagnozi par uzkrājumiem, kas apkopoti, izmantojot PEF ceļvežus.

-Pievienot PEF papildinošus vides rādītājus, kas attiecas uz liellopu gaļas un govs piena vides diagnostiku.

-Noteikt uzdevumus vides uzlabošanai un piedāvāt alternatīvas.

-Paaugstināt izpratni par PEF, tā izmantošanas rezultātiem liellopu gaļas nozarē un ieguvumiem no dzīves cikla perspektīvas pārņemšanas.

Papildu informācija: https://saite.lv/mZCYz