Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide

Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar sadarbības partneriem ir uzsākusi projekta RONIN - “Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt nezāļu ierobežošanas iekārtu, kas spēj autonomi pārvietoties pa lauku, identificēt nezāles un atšķirt tās no kultūrauga, kā arī ar augstas enerģijas lāzeru vai precīzi pozicionētu mehānisko agregātu, iznīcinātu nezāli vai būtiski traucētu tās turpmāko augšanu.

Projektā plānotās aktivitātes: RONIN projektā plānots izstrādāt iekārtu, kas izmantojama dažādiem kultūraugiem – projekta gaitā tiks testēti 6 atšķirīgi kultūraugi. Turklāt jau sakontēji ir paredzēta iespēja, papildināt robota datu bāzi ar arvien jauniem kultūraugiem. Šādā veidā ir plānots, ka izstrādātā iekārta būs izmantojama plašam saimniecību lokam. Kā primārā mērķauditorija projektā ir izvēlēti dārzeņu audzētāji, jo tieši šajā nozarē daudz tiek izmantots roku darbs. Projekta ietvaros tiks vērtēti arī ekonomiskie un finansiālie aspekti gan atsevišķiem mezgliem, gan visai iekārtai kopumā. 

Projekta vadošais partneris LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts

Projekta koordinators: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kontaktpersona Jānis Jaško janis.jasko@llu.lv

Projekta partneri:

  • Elektronikas un datorzinātņu institūts;
  • SIA Lejasvagaļu dārzs;
  • J. Lipska saimniecība “Absolūts Ēd”;
  • ZS “Atvases”

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2019-31.12.2021

Kopējās projekta izmaksas: 472`500 EUR

  Informāciju sagatavoja: Jānis Jaško, LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts