Valmieras novads

Pamatapmācības (Valmieras KB) 2.augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas klases profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai

Mūrmuižas ielā 9, Valmieras KB (3.stāvs) plkst.10:00 sākas Pamatapmācība 2.augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas klases profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai ( 30.05. ; 31.05.; 01.06. un 2.06.(eksāmens))

Apmācības Valmieras KB zināšanu atjaunošanai 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Valmierā, Mūrmuižas ielā 9( 3.stāvs) 30.maijā plkst.10:00 mācības : Zināšanu atjaunošanai 2. augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas klases profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.

Seminārs par publisko ūdeņu apsaimniekošanu, licenzēto zveju un makšķerēšanu Vidzemē.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Valmieras nodaļas rīkotais seminārs
Tēma: Aktualitātes zivsaimniecības nozarē.
Nosaukums: Publisko ūdeņu apsaimniekošana, licenzētā zveja un makšķerēšana Vidzemē.

Norises vieta: Kocēnu kultūras nams, Alejas iela 3, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
Datums: 17.05.2016
Plkst. 10.00

Lauksaimniecības pamatzināšanu kursi Valmierā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina uz mācībām uzņēmējus, piedāvājot profesionālās pilnveides izglītības programmā apgūt lauksaimniecības pamatzināšanu kursu.

Mācību ietvaros kursanti apgūs sekojošas tēmas: uzņēmējdarbības metodes lauksaimniecībā; pamatzināšanas augkopībā un lopkopībā, augsnes apstrādē un augu aizsardzībā; pamatzināšanas grāmatvedībā un ražošanas plāna izstrādē.

Apmācības (Valmieras KB) zināšanu atjaunošanai 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

2016.gada 4.februārī, pl.10:00, SIA LLKC Valmieras konsultāciju birojā , Valmierā, Mūrmuižas ielā 9 (2.stāvs)notiks apmācības "Zināšanu atjaunošanai 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai"

LEADER iniciatīvas laukos

SIA LLKC Valmieras  nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: LEADER iniciatīvas laukos

Apakštēma: VRG “No Salacas līdz Rūjai”  LEADER projektu realizācija un stratēģija 2014-2020.g plānošanas periodā

Mērķis: Iepazīstināt teritorijā esošo biedrību pārstāvjus ar realizētiem projektiem,  informēt par plānoto 2014-2020.g plānošanas periodā.

Pieteikšanās obligāta!

Aktualitātes augu aizsardzības līdzekļu lietošanā

Aktualitātes augu aizsardzības līdzekļu lietošanā lauksaimniecībā

Norises vieta: Mūrmuižas iela 9, Valmiera

Datums:04.12.2015 plkst.10.00

Programmā:

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un glabāšanu reglamentējošie MK noteikumi, izmaiņas tajos.
Drošības prasības darbā ar AAL, apdraudējumi un riski strādājot ar AAL.
Lektore :LLKC Valkas nodaļas UK Valda Empele

Bioloģiskas lauksaimniecības mācības Valmierā

Mācības notiks no 5. augusta līdz 29. septembrim.

Bioloģisko mācību ietvaros kursanti apgūs sekojošas tēmas: ilgtspējīgas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmas; bioloģiskās lauksaimniecības likumdošana un valsts atbalsta politika bioloģiskajā lauksaimniecībā; metodes augkopībā un lopkopībā; augsnes apstrāde un augu aizsardzība; pamatzināšanas grāmatvedībā un ražošanas plāna izstrādē.

Lapas

Subscribe to RSS - Valmieras novads