Rēzekne

3.mācību diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Rēzeknes konsultāciju birojā

30.oktobrī Rēzeknes konsultāciju birojs rīkos 3.mācību dienu pasākumam "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Mācību dienas laikā tiks apskatītas šādas tēmas - Finanšu plānošana – ieņēmumu/izdevumu analīze, naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana; Resursi un grāmatvedība - – analīze, izmaksas, grāmatvedības pamati. Lektors Artūrs Šķesters SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultants.

2.mācību diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Rēzeknes konsultāciju birojā

26.oktobrī Rēzeknes konsultāciju birojs rīkos 2.mācību dienu pasākumam "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Dienas gaitā tiks apskatītas šādas tēmas - Tirgus analīze – konkurenti, sadarbības partneri, riski un pretriska pasākumi; Mārketings un reklāma, e-mārketinga būtība; Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošanas principi); Mūsdienu prezentēšanas prasmes. Lektore Tatjana Juškāne, projektu vadītāja, uzņēmējdarbības vadības un attīstības konsultante.

1. mācību diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Rēzeknes konsultāciju birojā

24.oktobrī Rēzeknes konsultāciju birojs rīkos 1.mācību dienu pasākumam" Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Tiks apskatītas šādas tēmas - Ideju ģenerēšana. Produkta vai pakalpojuma definēšana.; Biznesa modelēšana pēc “audekla” metodes.Ieņēmumu gūšanas pamatprincipu vizualizēšana.; Idejas komercializācija. Uzņēmējdarbības pamati.; Tirgus analīze - mērķauditorijas noteikšana. Lektore Tatjana Juškāne, projektu vadītāja, uzņēmējdarbības vadības un attīstības konsultante.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" informatīvā diena Rēzeknes konsultāciju birojā

18.oktobrī Rēzeknes konsultāciju birojs rīko informatīvo dienu pasākumam "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Informatīvās dienas norises vieta - Rēzeknes konsultāciju birojs,307.kabinets. Tēmas - pasākuma “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mērķi un uzdevumi. Apmācību norises plāns. Lektors Artūrs Šķesters, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultants; 2016.

Informatīvs seminārs Rēzeknē - Aktualitātes mežu un lauku apsaimniekošanā

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem, projektu pieņemšanas 4.kārta. Svarīgākais par projekta pieteikuma sagatavošanu. Zināšanu pārneses paākumi: arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) un konsultāciju projekts. Gaidāmās izmaiņas noteikumos par koku ciršanu mežā. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Izglītojošs seminārs Rēzeknē - Meža ne koksnes resursi, to izmantošana

Mežs kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta. Iepazīšanās ar Latvijā ievācamiem un audzējamiem ārstniecības augiem. Populārāko augu raksturojums, to ievākšana, sagatavošana, glabāšana
Praktiskā nodarbība: drogu, tēju, augu uzlējumu, sīrupu, izvilkumu, tinktūru pagatavošana un pielietošana

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzekne