Krāslavas novads

Krāslavas novada z.s. Kurmīši info seminārs “Cidoniju un sausseržu perspektīvas audzēšanā un pārstrādē”

Seminārs notiks z.s. Kurmīši, Ūdrīšu pagastā, Krāslavas novadā. Seminārā tiks sniegta informācija par cidoniju audzēšanas tehnoloģiju, pārstrādi un uzglabāšanu. Par sausseržu audzēšanas tehnoloģiju, pārstrādi un uzglabāšanu, kā arī dalībnieki tiks informēti par pieejamajiem pakalpojumiem lauku saimniekiem.

Gaismas ceļš sāksies Krāslavā!

Sagaidot 2020.gada vasaras Saulgriežus, apkārt Latvijai pa 1836 ceļu, kas vijas pa Latvijas (pie)robežu, tiks nestas Gaismas lāpas – izgaismojot Latviju, veidojot Gaismas un mīlestības ceļu.
Apvienojoties 1836, Stirnubuks.lv komandām, Dinam Vecānam, kurš 2017. gadā apskrēja apkārt Latvijai, un brīvprātīgo tempa turētāju komandām, divas gaismu lāpas no Krāslavas uzsāks ceļu viena otrai pretī, lai nepilnu 6 dienu laikā 20.jūnija novakarē satiktos Kolkas ragā.

Krāslavā izsludināts LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs.
Projektu iesniegšana no 2020. gada 5. jūlija līdz 5. augustam. Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g.

Vairāk informācijas www.kraslavaspartneriba.lv

Krāslavā BDUZ mācības

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs aicina uz mācībām "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"'. Mācības ilgs 2 dienas un tajās paredzētas teorētiskās un praktiskās nodarbības uz lauka. Dalība mācībās ir bez maksas.
16 un 26. jūnijā - jāpiedalās abās dienās.

Vietu skaits grupā ir ierobežots, tāpēc uz mācībām ir obligāta pieteikšanās.

Krāslavas biroja rīkotais saimniecību apmeklējums “Integrētā augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Krāslavas birojs organizē vienas dienas integrēto saimniecību apmeklējumu.

Saimniecību brauciena mērķauditorija: lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji un interesenti. Obligāti jāpierāda iesaiste lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā.

Saimniecību apmeklējuma tēma: Integrētā augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Brauciena norises laiks: 2020. gada 26. martā.

Programmā - sekojošu saimniecību apmeklējums:

Apmācības Krāslavā 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs rīko apmācības "Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai (apliecību derīguma termiņa pagarināšanai)".
Mācības notiks 2020 gada 13. martā. Apmācības notiks 3 stāvā zālē, Skolas ielā 9, Krāslavā. Uz apmācībām līdzi jāņem 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība, kurai beidzies derīguma termiņš, un viena fotogrāfija (izmērs 3×4 cm).

Kursu maksa: 40.00 EUR (t.sk. PVN).

Lapas

Subscribe to RSS - Krāslavas novads