Daugavpils

Izglītojošais seminārs

LLKC Daugavpils nodaļa notiks izglītojosais seminārs bioloģiskam saimniecībam.'' Bioloģiskas lauksaimniecības attīstība''
Lektori: Gustavs Norkārklis- Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) prezidents
Ruta Norkārkle - LBLA Vārkavas nodaļas vadītāja

Piena un gaļas ražošana

SIA LLKC Daugavpils nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs

Tēma :Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma:Piena un gaļas ražošana

Mērķis: Sniegt  zināšanas  zemniekiem  par dzīvnieku slimību profilaktiskajiem  pasākumiem  un biodrošību saimniecības.

VLT aktivitātes''Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai''

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Daugavpils nodaļa organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā.
Pasākuma ietvaros jaunieši apgūs zināšanas par ideju ģenerēšanu un analīzi, uzņēmējdarbības pamatiem, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi, finanšu plānošanu u.c.
Mācības beidzot, katrs jaunietis izstrādās biznesa plānu, pēc kura prezentēšanas saņems sertifikātu.

Informatīvs seminārs - Lauku un meža īpašumu apsaimniekošana izmantojot Lauku attīstības programmas iespējas

LAP Aktualitātes 2015.g. Lauku attīstības programmas plānotie pasākumi 2015-2020g. ES TM aktualitātes .Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskas likmes 2015g. EPS izmantošanas nosacījumi. Ar kokiem aizaugušo zemju apsaimniekošanas iespējas. Lauku attīstības programmmas plānotie pasākumi 2015-2020g. mežsaimniecībā.

Pamatapmācība 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību iegūšanai.

Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā.
Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai
Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu.
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dokumentēšana.
Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs un marķējums .
Administratīvo pārkāpumu kodekss.
Kultūraugu kaitēkļi. To barošanās un attīstības cikli.
Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes.

Lapas

Subscribe to RSS - Daugavpils