Daugavpils novads

Zemnieku vakara tirdziņš Daugavpilī

2. jūnijā Daugavpilī darbu atsāks zemnieku vakara tirgus. Tāpat kā iepriekšējos gados, būs iespējams iegādāties Daugavpils un Ilūkstes novados audzēto zemnieku produkciju - zaļumus, tomātus, gurķus, mājas sieru, kūpinājumus, ogulāju un puķu stādus, dārzeņus un sakņaugus, medu un citus lauku labumus.

Zemnieku vakara tirdziņš norisināsies pēc ierastā grafika - katru trešdienu un piektdienu no plkst. 16:00 līdz 20:00 Alejas ielā aiz lielveikala "Maxima XX", posmā starp Dagdas un Maizes ielu

LLKC Daugavpils KB organizē BDUZ mācības

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs 23. un 26. maijā organizē BDUZ (Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos) mācības. Mācībās piedalīsies tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014. – 2020. gada pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”, un, ja ir uzņemtas saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā.

Biedrība „Kaimiņi” izsludina projektu iesniegšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

VIETAS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGAS VIDES RADĪŠANA:
1.1. Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai
1.2. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kas veicina vietējo produktu noietu
VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBA, KVALITATĪVAS DZĪVES VIDES NODROŠINĀŠANA, DABAS UN KULTŪRAS RESURSU SAGLABĀŠANA UN ILGSPĒJĪGA IZMANTOŠANA;
2.1. Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai.
KAD? │25.APRĪLIS -25.MAIJS

LLKC Daugavpils KB rīko informatīvo seminaru Dubnas KN

Programa: Daugavpils KB piedāvātie pakalpojumi. Speciālistu pieņemšanas laiki. Sadarbības iespējas. Atbildes uz jautājumiem.Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā-nākamās atbalsta kārtas.
LEADER programmas apstiprināti noteikumi un prasības. Diskusijas. Atbilde un jautājumiem.TM sezona. EPS lietošanas noteikumi. Līgumu slēgšana EPS lietošanai. Atbildes uz jautājumiem.

Lasīt vairāk

Informatīvs seminārs Demnē

Programa: Daugavpils KB piedāvātie pakalpojumi. Speciālistu pieņemšanas laiki. Sadarbības iespējas. Atbildes uz jautājumiem.Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā-nākamās atbalsta kārtas.
LEADER programmas apstiprināti noteikumi un prasības. Diskusijas. Atbilde un jautājumiem.TM sezona. EPS lietošanas noteikumi. Līgumu slēgšana EPS lietošanai. Atbildes uz jautājumiem.

Lasīt vairāk

LLKC Daugavpils KB rīko informatīvo seminaru Salienas KN

Programa: Daugavpils KB piedāvātie pakalpojumi. Speciālistu pieņemšanas laiki. Sadarbības iespējas. Atbildes uz jautājumiem.Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā-nākamās atbalsta kārtas.
LEADER programmas apstiprināti noteikumi un prasības. Diskusijas. Atbilde un jautājumiem.TM sezona. EPS lietošanas noteikumi. Līgumu slēgšana EPS lietošanai. Atbildes uz jautājumiem.

Informatīvs seminārs Sventes pagastā - Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem.

Aktuālās Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Daugavpils KB piedāvātie pakalpojumi. Speciālistu pieņemšanas laiki. Sadarbības iespējas. TM sezona. EPS lietošanas noteikumi. Līgumu slēgšana EPS lietošanai. ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā-nākamās atbalsta kārtas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Lapas

Subscribe to RSS - Daugavpils novads