Reģeneratīvā (atjaunojošā) ganīšana Flandrijā

Beļģija

Norises laiks – no 2021. līdz 2022.gadam.

Pēdējās vasaras ir pierādījušas, cik ierobežota ir augsnes ūdens uzglabāšanas spēja zem zālāja un aramzemes Flandrijā. Flāmu lauksaimniecības augsnē vidēji humusa saturs ir ļoti zems, kas izraisa zemu sausnas ieguves iespēju vēja periodos. Liellopu fermās reģenerējošu (atjaunojošu) zālāju apsaimniekošanas izmantošana ganībās var radīt milzīgu progresu augsnes humusa satura uzlabošanai. Praktiskās pieredzes trūkuma dēļ reģeneratīvā ganīšana Flandrijā gandrīz netiek izmantota, tomēr lopkopju vidū par to ir nepārprotama interese.

Projekta mērķis ir Flandrijā ieviest atjaunojošās ganības.

Projekta aktivitātes

Sešās lopkopības saimniecībās tiks praktiski īstenota reģeneratīvā ganīšana, kas tiks detalizēti izstrādāta, ieviesta, pielāgota un uzraudzīta 2 gadu laikā. Tika atlasītas dažādas saimniecības, ņemot vērā  ražošanas metodes, turētās sugas, saimniecību lielumu, reģionu un ražošanas veidu. Tādā veidā katra saimniecība sniegs piemēru citiem lopkopjiem, kurus interesē atjaunojošā ganīšana. Galīgais mērķis tiks sasniegts, izplatot nozarē informāciju par reģeneratīvās ganīšanas galvenajiem principiem, paņēmieniem un pārvaldības stratēģijām.

Plašāka informācija par projektu: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/regeneratief-begrazen-vlaanderen