PORC-CAMB inovatīvi risinājumi vides piesārņojuma samazināšanai, lai uzlabotu dzīvnieku labturību cūku fermās

Spānija

Sākuma datums – plānotais beigu datums: no 2020.gada līdz 2022.gadam.

Liela amonjaka koncentrācija gaisā var izraisīt gan dzīvnieku, gan cilvēku - ādas, acu, rīkles un plaušu problēmas. Ārkārtējos gadījumos tas var izraisīt aklumu, plaušu bojājumus un pat nāvi. Liels daudzums amonjaka tiek izplatīts gaisā cūku fermās, kur zem redeļu grīdas uzkrājas virca ar augstu amonija līmeni. Neskatoties uz pietiekamu ventilāciju, šim amonjakam ir liela ietekme uz cūku labturību. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot mājlopu labturību cūku fermās, mazinot amonjaka emisijas.

Projektā plānotās aktivitātes:

-pašreizējās situācijas izpēte un salīdzinājums ar esošajiem dzīvnieku labturības standartiem;

-amonjaka emisiju mazināšanas pētījums atbilstoši noteiktajai apstrādei (saimniecības skābes un ceolītu pievienošana zem redeļu grīdas);

-dzīvnieku labturības parametru uzraudzība, salīdzinot abus izveidotās ārstēšanas veidus;

-izveidoto ārstniecības metožu produktivitātes, statistikas un ekonomiskā izpēte.

Plašāka informācija pieejama: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/porc-camb-soluciones-innovadoras-de-reducci%C3%B3n-de