Pārtikas kaņepju audzēšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju izstrāde un produkcijas kvalitātes uzlabošana uzņēmumu ilgtspējības un ekonomisko rādītāju uzlabošanai

Attīstot bioekonomikas virzienu kā vienu no Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas virzieniem, īpašu nozīmi jāpievērš augu sugām,kurām ir spēcīgs inovāciju potenciāls un kuras varētu būt Latvijas ‘nišas’ augs (Latvijas ‘Nokia’). Tas pilnībā attiecināms uz kaņepēm, kur visas auga daļas var izmantot dažādu produktu ražošanai. Pasaulē stabili pieaug pieprasījums pēc jauniem, veselīgiem nišas pārtikas produktiem. Šajā kontekstā kaņepes ir ideāls augs, kas tiek saukts arī par 'superpārtiku', jo to uzturvērtība ir ļoti augsta. Pēc audzētāju pieredzes Latvijas apstākļos iespējams izaudzēt pārtikas kaņepes ar augstu kvalitāti, un Eiropas tirgū ir liela interese parLatvijā izaudzētām kaņepju sēklām un to produktiem, īpaši bioloģiski audzētām. Tomēr nav pētījumu par pārtikas kaņepju audzēšanas un pirmapstrādes tehnoloģiju bioloģiskajai lauksaimniecībai Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, lai nodrošinātu augstu un stabilu ražu un sēklu kvalitāti

Laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim  Agroresursu un ekonomikas institūts kā vadošais partneris sadarbībā ar SIA "Spelta", SIA "Transhemp" un Mazsalacas novada zemnieku saimniecību "Lojas" realizē projektu, lai pētītu pārtikas kaņepju audzēšanas tehnoloģijas bioloģiskajai lauksaimniecībai, kā arī uzlabotu tās uzglabāšanas un pārtsrādes tehnoloģijas.

Projekta mērķis ir: Veicināt sadarbību starp pārtikas kaņepju audzētājiem, pārstrādātājiem un pētniekiem, lai:

  • izstrādātu inovatīvas un ilgtspējīgas pārtikas kaņepju audzēšanas un pirmapstrādes tehnoloģijas bioloģiskajai lauksaimniecībai;
  • uzlabotu no kaņepēm gatavotu produktu kvalitāti un produkcijas iznākumu;
  • nodotu projekta ietvaros gūtās zināšanas dažādām mērķauditorijām Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) tīklā un citos komunikācijas kanālos.

Kā projekta sasniedzamie rezultāti plānoti:

1. Izstrādāta pārtikas kaņepju audzēšanas tehnoloģija bioloģiskajai lauksaimniecībai;

2. Izstrādāta kaņepju sēklu pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnoloģija, samazinot kvalitātes īpašību zaudēšanu.

3. Izstrādāta pārstrādes tehnoloģija kaņepju sēklu lobīšanai un eļļas spiešanai;

4. Veikti projektā uzkrāto zināšanu pārneses pasākumi dažādām mērķa grupām: - izplatot informāciju, izmantojot EIP tīklu un partneru mājas lapas; sagatavojot elektronisko bukletu par pārtikas kaņepju audzēšanas tehnoloģiju, noorganizējot Lauka dienas pie projekta partneriem.

Vadošais partneris: Agroresursu un ekonomikas institūts

Partneri: SIA "Spelta", SIA "Transhemp" un Mazsalacas novada zemnieku saimniecību "Lojas"

Projekta vadītājs: Dr.Arta Kronberga, arta.kronberga@arei.lv

Kopējais finansējuma apjoms: 98907.30 eiro .

Finansējuma avots: ELFLA.

Sagatavoja Dr. agr. Arta Kronberga