Pākšaugu izmantošanas potenciāls alternatīvu piena produktu ražošanai

Projekta mērķis ir analizējot Latvijas pākšaugu pieejamību, ražību, kvalitāti (ķīmisko sastāvu, uzturvērtību, piesārņojumu) un tehnoloģiskās īpašības, izstrādāt uz to bāzes dažādus piena produktu analogus, kas apmierinātu patērētāju pieprasījumu pēc alternatīviem produktiem ar sabalansētu uzturvērtību.

Projekta aktivitātes:

Izstrādāt tehnoloģiju (ar olbaltumvielām bagāti augu valsts izcelsmes produkti – 1.dzēriens, 2.jogurts, 3.svaigais siers, 4.nešķīstošā frakcija (blakusprodukts) citu produktu ražošanai), kas ļaus nodrošināt jaunu produktu attīstību, paplašinot produktu klāstu un nodrošinot patērētājus ar iztrūkstošo produktu grupu, kas tiktu ražota Latvijā. Paredzams, ka tiks samazināta negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi; kā arī pozitīvi ietekmējot augsnes un produkcijas kvalitāti, kā arī saimniecību un pārtikas uzņēmumu finanšu rādītājus.

Projekta partneri:

-AS "Tukuma Piens"

-MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

-APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”

-Z/S “Zutiņi-1”

-Z/S “KOTIŅI”

-SIA “Saldus AGRO”

-Biedrība “Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija”

Kontaktinformācija: Jana Lakstiņa, e-pasts: jana@baltais.lv

Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada 1.septembra līdz 2025.gada 30.jūnijam.