Padariet jērus spēcīgākus, izmantojot agroekoloģisko pieeju

ROBUSTAGNO: Rendre les agneaux plus robustes par une approche agroécologique visant la triple performance

Dienvidpireneji, Francija

Sākuma datums – paredzētais beigu datums: 2016...

Jēru mirstība ir būtisks rādītājs aitu produktivitātes nodrošināšanai, un tam ir svarīga nozīme lauksaimniekiem, kas nodarbojas šajā nozarē. Taču, par spīti pēdējo 10 gadu laikā uzkrātajai tehniskajai un zinātniskajai pieredzei, jēru mirstība nav mazinājusies. Viens no svarīgākajiem jautājumiem risinājuma rašanai ir nodrošināt spēcīgāku jēru veselību, tiem piedzimstot. Šī projekta mērķis, veidojot sadarbību ar audzētājiem, konsultantiem un zinātniekiem, ir identificēt inovatīvus risinājumus jēru mirstības samazināšanai.

Aktivitāšu apraksts 

Programmai, kuras paredzamais ilgums ir 4 gadi (2016-2019), ir četras darbu paketes (DP):

DP 1: Darba grupas koordinācija visa projekta laikā. Līdzekļu, kas veicina informācijas plūsmu (platforma, sociālie tīkli), nodrošināšana. Tehnikas, kas veicina informācijas apmaiņu un sadarbību, izmantošana.

DP 2: Inovāciju un labas prakses noteikšana jēru veselības stiprināšanai, piesaistot saimniecības ar zināšanām jēru audzēšanas jautājumos, konstatējot mirstību. Aplūkoto inovāciju tehniskā un zinātniskā apstiprināšana. Sadarbība ar Skotijas audzētājiem un pētniekiem.

DP 3: Inovatīvo risinājumu attīstības šķēršļu un ierobežojumu izpēte, veicot pārbaudes saimniecībās un lauksaimniecības skolu eksperimentālajās saimniecībās.

DP 4: Zināšanu, ko ieguvuši aitkopības projekta dalībnieki, izplatīšana reģionālā un nacionālā līmenī. Tas tiks īstenots, mobilizējot esošos tīklus, piemēram, Coop de France, Coram un Vienotās tehnoloģiskās vienības “Mazo atgremotāju veselības pārvaldība”. Rezultāti būs pieejami arī EIP AGRI mājaslapā.

Projekta mērķis ir izplatīt inovatīvus risinājumus, kurus ieviesuši audzētāji, kas specializējas jēru mirstības jautājumos un ir zinātniski apstiprināts. Šie inovatīvie risinājumi var būt labas lopkopības prakses, audzēšanas sistēmas, audzēšanas pārvaldība, rīki (piem., precīzā lauksaimniecība), produkti vai darba organizācija. Inovāciju izplatīšanas metodēm jāveicina maksimāla pieejamība visiem iesaistītajiem dalībniekiem (tehniķi, veterinārārsti, lauksaimnieki un skolotāji). Šim mērķim paredzēts izmantot sociālos tīklus un izveidot:

 - Faktu lapas ar inovāciju aprakstu,

- Saņemt spliecinājumus no lauksaimniekiem, kuru saimniecībās ir regulāri novērojami ļoti zemi mirstības rādītāji, koncentrējies uz ieviestajām inovācijām,

- Apkopot rakstus presē, kas izceļ inovācijas,

- Izmantot komunikācijas līdzekļus Power Point formātā vai plakātus, kas tiek izmantoti sapulcēs un/vai ārpus telpām.

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/robustagno-rendre-les-agneaux-plus-robustes-par