Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu

Projekts tiek realizēts ar mērķi izpētīt un noteikt optimālus augšanas apstākļus segtajās platībās - siltumnīcās izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu audzētu tomātu un gurķu šķirnēm.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte, struktūrvienība Bioloģijas institūts

Projekta partneri:

  • SIA “Getliņi EKO”
  • z/s „Kliģēni”
  • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Augu Aizsardzības zinātniskais institūts    “Agrihorts”

Optimāli augšanas apstākļi sadarbības partneru siltumnīcās tiks noteikti caur divām prizmām: 1) minerālā barošanās un 2) augu aizsardzības.

Projektā plānotās aktivitātes:

  1. Intensīvi pētījumi par minerālās barošanās lomu tomātu un gurķu kvalitātes uzlabošanā, meklējot risinājumus augļu defektu novēršanā regulējot augu apgādi ar barības elementiem. Projekta ietvaros tiks veikta tomātu un gurķu minerālās barošanās stāvokļa izpēte veģetācijas sezonas garumā siltumnīcās ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu, barības šķīduma ķīmiskā sastāva rezultātu apkopošana un izvērtēšana, pasākumu izstrāde tomātu un gurķu minerālās barošanās apstākļu optimizēšanai.
  2. Slimību un kaitēkļu identifikācija, kompleksus risinājumu izstrāde to efektīvai ierobežošanai. Projektā tiks veikts kaitēkļu monitorings un derīgo kukaiņu aktivitātes izpēte, slimību ierosinātāju identifikācija un perspektīvo augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pētījumi, kā arī rekomendāciju izstrāde augu aizsardzības pasākumu veikšanai. Pētījumā tiks iekļauti arī bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi.
  3. Ražošanas/pētījumu platformas nodrošināšana plānoto darbību realizācijai siltumnīcās. Tiks veikts nepārtraukts monitorings par visiem procesiem siltumnīcā, ražas un nestandarta produkcijas uzskaite, izstrādāto rekomendāciju īstenošana.

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2019.-31.08.2021.

Projekta kopējais finansējums: kopējās izmaksas 475 035,86 EUR, t. sk.,  ELFLA atbalsts 427 532,27 EUR.  

Projekta koordinators: Latvijas Universitāte, kontaktpersona: Anita Osvalde, anita.osvalde@lu.lv, anita.osvalde@inbox.lv

Informāciju sagatavoja: Anita Osvalde, Latvijas Universitāte, Bioloģijas institūts