Jaunumi

Demonstrējums „Roņu droša murda izmantošanas efektivitāte Latvijas piekrastes zvejā” tika īstenots trīs gadu garumā – 2012., 2013. un 2014. gadā.

 Galvenie darba uzdevumi bija:

Līdaka (Esox lucius) ir plēsīga saldūdens zivs, kas apdzīvo vairāk nekā 70% upju, 90% ezeru un ūdenskrātuvju, bet parasti nav sastopama bieži slāpstošos slēgtos ezeros. Līdaka ir iecienīts makšķerēšanas un akvakultūras objekts. Tai piemīt labas garšas īpašības un augsta uzturvērtība.

Alla Bečere iepazīstina ar gatavās produkcijas klāstu

Pagājušogad rudenī LLKC un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīkotajā piekrastes uzņēmēju projektu konkursā pirmoreiz startējušo projektu grupā par labāko tika atzīts  individuālā komersanta „Reinis B” projekts, kuru pieteica Alla Bečere.

Līdz Zvejnieku svētkiem

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) ir izstrādājis darbības plānu 2015. gada pasākumiem, balstoties uz nozares pārstāvju un pasākumu dalībnieku vēlmēm, idejām un ieteikumiem.

Stare Pole pie Žulavskas zinātniski tehniskās inženieru un tehniķu biedrības pārstāvjiem

Zivsaimniecības sadarbības tīkls janvāra beigās rīkoja mācību un pieredzes apmaiņas braucienu, lai iepazītu piekrastes teritoriju attīstību Polijā.

Demonstrējums par Roņu drošā murda (RDM)  izmantošanas efektivitāti Latvijas piekrastes zvejā tika uzsākts 2012.gadā.

Aleksandrs Rozenšteins Salacgrīvā nodarbojas ar nēģu zveju, vienlaikus saglabājot arī kultūrvēsturisku vērtību – zveju ar murdu taci, kādi Latvijā lietoti gadsimtiem ilgi, bet gadu gaitā mainījusies tikai pati murdu konstrukcija un to izgatavošanā lietotie materiāli.

Iestājoties aukstam laikam, jebkurš zivju dīķa saimnieks apdomā, vai tiešām manas zivis var palikt dīķī visu ziemu? Atbilde ir – jā.

Noslēgumam tuvojas plānošanas periodā no 2007.–2013. gadam Latvijā pieejamā publiskā finansējuma izmantošanas laiks, kurā Eiropas Zivsaimniecības fonda ietvaros zivsaimniecības attīstībai bija pieejami 166,7 miljoni eiro publiskā finansējuma.

Engurē 28. novembrī notika ikgadējā Zivsaimniecības nozares konference, kas tika kupli apmeklēta. Piedalījās vairāk nekā simts dalībnieku.

Lapas