Zvejniecības tradīciju apguve un konkurss “Vai tu mīli jūru?” Rojā

GalerijaPrint

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa septembrī un oktobrī organizēja vairākas aktivitātes, popularizējot zvejniecības nozari Rojas vidusskolas skolēnu vidū.

Septembra noslēgumā kopā ar 7. klases audzēkņiem devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz zvejniecības uzņēmumiem. Savukārt oktobrī sniedzām iespēju skolēniem apgūt nepieciešamās zināšanas, lai sagatavotos konkursam “Vai tu mīli jūru?”.

Pieredzes apmaiņas brauciens

Pieredzes brauciens iesākās uzņēmumā SIA “Sabiedrība IMS” Mērsragā, kur mūs ļoti laipni uzņēma laboratorijas vadītāja Gunta Rutka. Viņa iepazīstināja ar zivju pārstrādi un zivju sterilizēto konservu ražošanu. Šeit ražotie produkti lepojas ne tikai ar gadiem ilgu gardēžu uzticību, bet arī ar starptautisku atzinību. Skolēniem bija iespēja apskatīt ražošanas telpas un iepazīt ražošanas procesu.

Bērzciemā, zvejnieku sētā “Dieniņas”, skolēni varēja ieskatīties zvejas tradīciju vēsturē, piedalīties ar zvejniecību saistītās praktiskās nodarbībās un iepazīties ar zvejas produktu ražošanu mājas apstākļos. Šīs sētas saimnieki tur augstu godā un rūpējas par gadsimtiem ilgi izveidotā zvejnieku dzīvesveida un tradīciju saglabāšanu, jo ar zvejniecības arodu te nodarbojas jau piecās paaudzēs.

Engures pagasta Rideļu dzirnavās saimnieks Oskars Kambala iepazīstināja ar karpu un storu audzēšanas īpatnībām un metodēm šajā saimniecībā. Nelielā ezera līcītī ir ierīkota zivju audzētava, kura no pārējā ezera ir norobežota ar tīklu, – tur tiek audzētas karpas. Savukārt pie dzirnavām divos baseinos tiek audzētas stores gan savām, gan pircēju vajadzībām. Ūdens apmaiņu baseinos nodrošina ūdensvada savienojums ar ezeru, kas darbojas pašteces veidā.

Pieredzes brauciena noslēgumā Īves pagastā iepazinām zivju un dekoratīvo dīķu ierīkošanas noslēpumus uzņēmumā SIA “Laumas”. Saimnieks Roberts Riekstiņš pastāstīja, ka 1,5 ha platībā jaunizveidotajos dīķos acis priecē 12 šķirņu ūdensrozes un zaļās vardes.

Konkurss “Vai tu mīli jūru?”

Rojas vidusskolā pēc 20 gadu pārtraukuma jau otro gadu ir atdzimis konkurss “Vai tu mīli jūru?”. Lai skolēniem atvieglotu specifisko zināšanu apguvi, LLKC Talsu nodaļa rīkoja īpašas apmācības. Rojas ostas kapteiņa Gunāra Reinholda vadībā skolēni uzzināja par starptautiskiem noteikumiem kuģu sadursmju novēršanai uz jūras, par darbu ar navigācijas karti, koordināšu uzlikšanu uz kartes, koordināšu noteikšanu un drošības noteikumiem uz un pie ūdens. Pēc tam sekoja praktiskās nodarbības, kurās audzēkņi mācījās siet mezglus, pazīt signālkarodziņus un strādāt ar navigācijas karti.

Noslēgums risinājās 21. oktobrī, kad 5. līdz 12. klašu skolēnu komandas demonstrēja iegūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas konkursā “Vai tu mīli jūru?”. Bez jau apmācībās apgūtā komandām bija jāatbild arī uz erudīcijas jautājumiem un jāsacenšas zvejnieka zābaka mešanā. Skolēni ar lielu azartu piedalījās visos uzdevumos un bija gandarīti, ka ļoti noderējušas iepriekš apmeklētās nodarbības pie Gunāra Reinholda.

Gan skolotāji, gan skolēni atzina, ka arī nākamajā gadā noteikti jārīko šis konkurss, kurš palīdz saglabāt vietējo mantojumu, veicina pieredzes pārņemšanu un paaudžu saliedētību. Taču daudz interesantāk būtu sacensties ar citu piejūras skolu skolēniem. Lai to visu stiprinātu, jāpiesaista speciālisti gan konkursa sagatavošanai, gan organizēšanai.

Brauciens un apmācības tika organizētas Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes “Zivsaimniecības popularizēšana skolās” ietvaros.

Inga Lēmane,

Rojas novada piekrastes teritoriju un lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru