LLKC aktivitātes zivsaimniecības nozarē 2023. gadā

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) izstrādājis darbības plānu 2023. gada aktivitātēm, balstoties uz nozares pārstāvju un pasākumu dalībnieku vēlmēm, idejām un ieteikumiem.

Informatīvie pasākumi

ZST 2023. gadā organizēs 12 seminārus un 1 konferenci.

Vairāk informācijas par pasākumu norisi var iegūt: www.zivjutikls.lv vai arī, sazinoties ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra zivsaimniecības projektu vadītājiem/konsultantiem: Vidzemes piekrastē Jānis Kravalis (27763321), Kurzemē no Papes līdz Kolkai atklātās jūras piekrastē Aleksejs Kačanovs (27843096) un Edijs Zanders (27080400), kurš strādā ar zvejniekiem no Kolkas līdz Jūrmalai.

ZST turpina darboties eksperts, kurš konsultē akvakultūras jautājumos. Eksperta darba pienākumos ietilpst: konsultāciju sniegšana akvakultūras jautājumos, darbs ar akvakultūras uzņēmumiem, konsultācijas Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) finansējuma piesaistē. Akvakultūras nozares un produkcijas popularizēšanā. Piedalīšanās inovatīvu risinājumu izstrādē. Interesentiem par konsultācijām akvakultūrā, kā arī semināriem sazināties ar ekspertu Raivi Apsīti: raivis.apsitis@llkc.lv vai pa tālruni 29233377.

Sagatavosim un izdosim “Zivsaimniecības gadagrāmatu 2023”, kā arī turpināsies informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” sagatavošana par aktualitātēm zivsaimniecībā, labas prakses piemēriem un speciālistu ieteikumiem, kā arī informācijas sagatavošana par zivsaimniecības nozari un tās publicēšana www.zivjutikls.lv.

“Lielais loms”

Turpināsies pasākums Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms”, godinot labākās nozares saimniecības un uzņēmumus. Tuvākajā laikā tiks izziņota pieteikšanās nominācijām. Aktuālajai informācijai par “Lielo lomu” var sekot mājaslapā www.lielaisloms.lv. Aicinām nozares ļaudīm būt atsaucīgiem un pieteikt labākos pārstāvjus.

Piekrastes zivsaimniecības popularizēšana

Lai veicinātu piekrastes attīstību, iepazīstinātu ar zvejniecības tradīcijām un darbīgiem uzņēmējiem, organizēsim reģionālus pasākumus. Šogad tie notiks Tukuma, Liepājas un Salacgrīvas novadu teritorijās.

Kā pirmais pasākums plānots kopā ar biedrību “Mazjūras zvejnieki” 20. maijā Bērzciemā, pasākumā būs iespēja labāk iepazīt piekrastes zvejniecību ikvienam interesentam. Pasākums notiks “Novada Garša” pasākumu ietvaros un būs pirmais šī gada pasākums zivsaimniecības tematikā. Sekojiet līdzi informācijai zivjutikls.lv un novadagarsa.lv, jau drīzumā būs vairāk informācijas par pasākuma norisi.

Turpināsies jauniešu izglītošana

Neizpaliks aktivitāte, kas būs veltīta jauniešu izglītošanai un zivsaimniecības popularizēšanai jauniešu vidū. “Zivsaimniecības popularizēšana skolās” palīdzēs veidot izpratni par zivsaimniecību kā tradicionālu nozari, popularizējot to. Aktivitāte tiks īstenota skolu jauniešiem, un tās ietvaros notiks izbraukumi un tikšanās ar nozares pārstāvjiem, apmeklētas saimniecības un uzņēmumi. Pasākums jauniešus iedvesmo un paplašina redzesloku, ļaujot saprast, ka piekrastē ir iespējams īstenot veiksmīgu uzņēmējdarbību.

Plašākā informācija par Latvijas pārtikas ražotājiem vienkopus

LLKC elektroniskajā katalogā www.novadagarsa.lv publiski pieejama informācija par 960 uzņēmējiem, no kuriem 71 ir zivsaimniecības uzņēmums vai uzņēmumi, kas piedāvā zivsaimniecības produkciju. Tie piedāvā vairāk nekā 210 zivju produktus. 2021. gadā zivis un zivsaimniecības produkcija bija piektā meklētākā kategorija katalogā, kas arī pierāda patērētāju interesi par vietējās zivs iegādi. Katrs uzņēmējs pats var pieteikties dalībai katalogā un arī ievietot un aktualizēt informāciju par savu piedāvājumu. Ja zivsaimniecības uzņēmumiem rodas jautājumi vai vajadzīga palīdzība informācijas ievadīšanai katalogā, aicinājums sazināties ar Zivsaimniecības nodaļas projektu vadītāju Jāni Kravali, janis.kravalis@llkc.lv, 27763321.

“Novada Garšas” e-tirgus kā virtuālais tirgus placis

“Novada Garšas” e-tirgus platforma. Tas ir rīks, kas uzņēmējam ļauj pašam pārvaldīt savu virtuālo noliktavu un tirgus “placi”. Visa atbildība par produkcijas ievietošanu (izkārtošanu uz virtuālā galda) un saziņa, un produkcijas piegāde paliek tirgotāja paša ziņā. Tomēr, lai atvieglotu šo procesu, LLKC izstrādātais rīks palīdz uzskaitīt pārdodamo produkciju, atvieglo saziņu ar klientu, nodrošina rēķinu izveidi un samaksas veikšanu pēc iespējas ērtāk, lai samazinātu laika patēriņu, tirgojot savu produkciju. Ja radusies interese dalībai e-tirgū, sazinies ar tirgus@novadagarsa.lv, 28021916, ilva.kavicka@llkc.lv, lai noskaidrotu radušos jautājumus, iegūtu plašāku informāciju vai arī pieteiktos izmēģināšanai.

Jaunās lietas

Sākot jau ar 2023. gadu, arī piekrastes zvejniekiem būs iespēja īstenot inovāciju projektus. Inovācijas ir jauns vai uzlabots produkts (preces, pakalpojuma vai metodes) vai process. Tiem tiek uzlabotas praktiskās īpašības, mainīts lietošanas veids. Kā arī šajos projektos tiek izpētītas  inovatīvo produktu vai procesu tehniskās un ekonomiskās īstenošanas iespējas. Pasākuma ietvaros tiek sniegts atbalsts inovāciju veicināšanai un pilotprojektiem.

Piekrastes inovāciju viena projekta finansējums var būt līdz 200 000 EUR, un tam ir 100% atbalsta intensitāte. Kā arī šajos projektos ir paredzēts, ka varēs segt izdevumus zvejniekiem, kas saistīti ar projekta uzdevumu veikšanu.

Lai zvejnieki varētu nodarboties ar praktisko inovāciju, tad projekta pieteikumus sagatavos, iesniegs un visu dokumentāciju kārtos Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Lai sekmīgi īstenotos šī LLKC un piekrastes zvejnieku sadarbība, noteikumi paredz, ka projektu LLKC sagatavo un īsteno sadarbībā ar piekrastes zvejnieku biedrību.

Plašāk ar noteikumiem un prasībām varat iepazīties 2022. gada 15. novembra MK noteikumos Nr. 722.

Ja jums ir idejas vai ieceres – droši vēršaties Zivsaimniecības sadarbības tīklā.

Kristaps Gramanis,
LLKC Zivsaimniecības nodaļas vadītājs

Pievienot komentāru