Dīzeļdegviela ar samazinātu akcīzes nodokli

Tiesības iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokli tiek piešķirtas komerczvejniekiem, kuri marķētu dīzeļdegvielu izmanto kuģu zvejai iekšējos vai jūras piekrastes ūdeņos un ir saņēmuši atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā un noslēguši rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, kā arī kārtējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu ar vietējo pašvaldību par zveju Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos.

2021. gadā tika iesniegti 10 pieteikumi,  LAD apstiprinājis astoņus pieteikumus (diviem zvejniekiem ir pieteikti apjomi arī iekšējo ūdeņu zvejai). Piekrastes zvejai piešķirti 25 020 litri, iekšējo ūdeņu zvejai – 4200 litri.

Pieteikumu skaits vēl joprojām ir mazs, pat mazāks nekā 2020. gadā. Galvenais iemesls ir tas, ka piekrastes zvejā ļoti maz ir palicis dīzeļdzinēju, lielākoties visi ir benzīna, kam atbalsts netiek piešķirts. Paši zvejnieki saka, tad atbalstāma un piešķirama dīzeļdegviela arī traktoriem, kas tiek izmantoti laivu nogādāšanai un arī zivju pārvadāšanai.

Informāciju apkopoja Kristaps Gramanis,
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta projektu vadītājs

Pievienot komentāru

Partneri

Iepriekšējais

Kļūda | Lauku tīkls

Kļūda

Statusa ziņojums

  • queue_smtp_failure_queue: Launched in thread 1
  • queue_views_bulk_operations: Launched in thread 1
  • simplenews_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_send_queue: Launched in thread 1
Tīmekļa vietnē notika negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.