Pieredzes apmaiņas braucieni

Kopā ar LLKC Valmieras nodaļas konsultantiem pieredzes apmaiņas braucienā devās Vidzemes puses vairāku novadu publisko ūdeņu apsaimniekotāji un akvakultūras interesenti.

LLKC Kuldīgas nodaļas zivkopji devās izglītojošā braucienā uz Engures novadu, lai iepazītos ar piekrastes zvejniecību, zivju pārstrādi un realizāciju, dalītos pieredzē par Eiropas fondu apguvi.

Noticis LLKC Madonas konsultāciju biroja rīkotais izglītojošais seminārs par zivju audzēšanu (audzēšana, kopšana, barošana, slimības, zivju sugas, to savstarpējā saderība un piemērotība).

LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīkls novembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Poliju.

LLKC Jelgavas nodaļa rīkoja mācību un pieredzes apmaiņas braucienu, lai iepazītu mūsdienu piekrastes zvejniecību, privāto un valsts nozīmes ezeru apsaimniekošanu un zivju audzēšanas pieredzi Engures un Tukuma novadā.

Liepājas puses piekrastes un nēģu zvejnieki 3. novembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Saulkrastu un Carnikavas novadu, iepazīstoties ar zvejniecības un zivju apstrādes tradīcijām.

Lapas