Jaunumi

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” marta numurā stāstām par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 2024. gadā  iecerētajām aktivitātēm zivsaimniecības nozarē, tajā skaitā jauno augsmes programmu esošiem zivsaimniecības uzņēmumiem.

Vietējām rīcības grupām (biedrībām) ir ļoti svarīga loma kopējā lauku un arī piekrastes attīstībā vietējā (reģionālajā) līmenī.

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) izstrādājis darbības plānu 2024. gada aktivitātēm, balstoties uz nozares pārstāvju un pasākumu dalībnieku vēlmēm, idejām un ieteikumiem.

Informatīvie pasākumi

Baltijas jūras zvejniecībā patlaban ir stingri ierobežotas tradicionālo komerciāli vērtīgo zivju sugu (mencu, lašu, zušu, kā arī reņģu) nozvejas. Taču attiecībā uz invazīvo apaļo jūrasgrunduli šādi ierobežojumi neattiecas.

Pērn uzsākts darbs pie piekrastes zvejas attīstības mārketinga programmas, ko šogad, īstenojot vairākus pasākumus, iecerēts turpināt.

Zinātniskā institūta “BIOR” Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūras centrs (APIIC) informē par plānotajiem zināšanu pārneses pasākumiem akvakultūras speciālistiem un citiem interesentiem.

Šā gada 1. februārī tika dots starts jaunam Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmas Igaunijas-Latvijas sadarbības projektam – “AUTOFISH”.

Viļņu enerģija ir nozīmīgs atjaunojamās enerģijas avots. Kopējā teorētiskā viļņu enerģijas resursa apjoms pasaulē sasniedz 30 000 TWh gadā, pārsniedzot kopējo cilvēces elektroenerģijas patēriņu.

Lapas