Tukumā/ Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai - 3. mācību diena