Tukumā - Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai 3. mācību diena