Uzsāc savu uzņēmējdarbību un pilnveido esošo

Datums: 
18. Janvāris, 2018
Vieta: 
Mārtiņzāle 2.stāvs

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Kuldīgas biznesa inkubators sadarbībā ar biedrību “Darīsim paši!” un ALTUM, Kuldīgas novada jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem piedāvā semināru par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai, izmantojot LEADER pieeju, LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora un ALTUM iespējas.

Interesentiem būs iespēja saņemt informāciju par pieejamo atbalstu LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora pirmsinkubācijas un inkubācijas dalībniekiem - jaunajiem uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem.

ALTUM iepazīstinās ar valsts atbalsta iespējām uzņēmējdarbības attīstībai: starta programmu (kuru var apvienot ar LEADER), MVU izaugsmes aizdevumu, eksporta un kredīta garantijām, lai mazinātu savus riskus.

Biedrība “Darīsim paši!” dalīsies ar aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšana (uzņēmējdarbības projekti)" iespējām un nosacījumiem, pamatojoties uz izsludināto atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 4. kārtu LEADER programmā. Projekta konkursā var iesniegt projekta pieteikumus, kuros plānota pamatlīdzekļu iegāde jaunas uzņēmējdarbības izveidošanai vai esošās darbības attīstīšanai.

Pieteikšanās semināram: http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-uzsac-savu-uznemejdarbibu-va...

Norises vieta un laiks:
18. janvārī, plkst. 15:00 – 17:00, LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā, Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā

Kontaktinformācija: 
Līga Raituma, tālr. 62400905, e-pasts: liga.raituma@liaa.gov.lv
Reģions filtram: