Saimniecības spēks ir nozaru dažādošana

GalerijaPrint

Zemnieku saimniecība “Cīskas” dibināta un reģistrēta 1992. gadā kā ģimenes uzņēmums, lai sakoptu un veidotu saimniecību senču īpašumā, kas tika atgūts 34,8 ha platībā Dobeles novada Bikstu pagastā.  Saimniecību vada tās īpašniece Indra Evardsone, kā arī aktīvi iesaistās jaunā paaudze – dēls Rūdolfs ar sievu Gitu.

Bikstu pagasta zemnieku saimniecība “Cīskas”

* Īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 6.3. pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” projekts “Augļu dārza apstrādes tehnikas modernizēšana”, 2016.–2017. g.

* Mērķis: Attīstīt konkurētspējīgu augļkopības saimniecību, paplašinot ogu platības un iegādājoties traktortehniku ar miglotāju, tādējādi paaugstinot ražošanas produktivitāti, efektivitāti un iegūstot kvalitatīvu tirgus produkciju.

* Iegādāts: jauns traktors Chery RK 504, jauns ventilatora miglotājs.

* Kopējās projekta izmaksas: 16 643 eiro, ES finansējums 15 000 eiro.

Z/s “Cīskas” īpašumā esošās lauksaimniecībā izmantojamās platības nav lielas (26,3 ha) un ir paugurainas, tāpēc saimniecības pamatdarbība ir tādu kultūru audzēšana, kuras piemērotas esošajai videi – augļu dārzi, zemeņu, aveņu un dārzeņu stādījumi, siltumnīcas. Tā kā minētās kultūras prasa vairāk roku darba, tad kopumā tiek apstrādāti ne vairāk kā 5 ha, ko iespējams apsaimniekot ar ģimenes spēkiem. Saimniecībā ir iekopts augļu dārzs 3,5 ha platībā, ražo ābeles, saldie un skābie ķirši, avenes un zemenes. Dārzeņi un rabarberi aizņem ap 2 ha lielu platību. Uz lauka tiek audzēti kartupeļi, burkāni, kāposti, pupiņas, sīpoli, ķirbji, puravi un citas kultūras, divās siltumnīcās – gurķi un tomāti, agri pavasarī – zaļumi un redīsi. Kopš 2015. gada te saimnieko pēc integrētām metodēm. Ierobežoto platību un reljefa dēļ saimniecības perspektīva ir augļu koku un ogu stādījumu paplašināšana, un pēdējā īstenotajā projektā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" iegādātā tehnika – traktors un miglotājs – deva iespēju saimniecībai attīstīties.                                                                                                                          Z/s “Cīskas” ir veiksmīga pieredze projektu realizēšanā. Pirmais  tika apstiprināts 2006. gadā Lauku attīstības plāna pasākumā “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”. Pateicoties projektam, tika iestādīti augļu koki, ap dārzu uzstādīts žogs, lai pasargātu no meža zvēru postījumiem, iegādāts zāles pļāvējs–raideris un uzbūvēta siltumnīca. 2010. gadā saimniecībai apstiprināja projektu “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” par vīngliemežu dārza ierīkošanu. Vīngliemežu realizēšana sniedz nelielu papildinājumu saimniecības ieņēmumiem. Kopš 2005. gada, pateicoties projektu īstenošanai, saimniecības ieņēmumi ir jūtami palielinājušies. Saimniecībā izaudzētā produkcija pamatā tiek realizēta tirgū, kur ilgas darbības rezultātā ir nostabilizējušies  pastāvīgie klienti. Viņi novērtē saimniecības produkciju un regulāri iegādājas to. Z/s “Cīskas” ar saviem augļiem un dārzeņiem sezonas laikā pastāvīgi nodrošina arī vairākas Dobeles novada mācību iestādes, ar kurām izveidojusies stabila sadarbība jau vairākus gadus. Ābeļdārza iekļaušana Lauksaimnieciskās produkcijas integrētās audzēšanas reģistrā radījusi iespēju produkciju piedāvāt mācību iestādēm projektā  “Skolas auglis”.

Saimniecībā tiek audzētas Ziemassvētku eglītes, pēc kurām pirms svētkiem ir liels pieprasījums. Savukārt pavasarī ir pieprasījums pēc dažādu dārzeņu stādiem.

Dažādojot nozares, saimniecībā izaudzētā produkcija tiek realizēta augu gadu, tādējādi nodrošinot regulārus ieņēmumus.  

“Cīskās” plāni ir lieli, kas prasa ieguldīt lielu darbu un resursus, kā arī zināšanas, kuras tiek regulāri papildinātas LLKC, LLU, Dobeles PIUAC rīkotajos kursos un pieredzes apmaiņas braucienos. Ieguldot saimniecībā nopelnītos līdzekļus, top jauna augļu glabātava. 

Saimniecībai pieder Zebrus ezera krasta līnija 200 m garumā, kuru plānots izkopt, ierīkot peldvietu, piedāvāt telšu vietas un SUP dēļu nomu. Vakara saulrietos Zebrus ezera ainavā paveras elpu aizraujošs skats.

Saimnieki lepojas ar saviem dārziem, puķēm, Zemgalei netipisko pauguraino ainavu ar Zebrus ezeru, kas priecē ne vien pašus, bet arī apmeklētājus.

Raimonda Ribikauska,
LLKC Dobeles konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto: no saimniecības arhīva

Foto galerija: 

Pievienot komentāru