Iznācis “Lauku Lapas” februāra numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” februāra numurā publicējam plašu reportāžu par starptautisko lauksaimniecības, pārtikas un dārzkopības izstādi “Zaļā nedēļa” Berlinē un Latvijas līdzdalību tajā.

Augkopības rubrikā par šīssezonas rezultātiem demonstrējumā, ko LLKC ierīkojis kopā ar sadarbības partneriem, par kaļķošanas materiālu salīdzinājumu tauriņziežu-stiebrzāļu zālājos.

Grāmatvedības sadaļā par izmaiņām gada ienākuma deklarācijā un maksājumiem, kas piesaistīti minimālās algas apmēram.

Labās pieredzes stāsti: par mājražotājiem Ivetu Reinfeldi un Osvaldu Mušu Nīcas pagastā un Ivo Līdumu, kurš atjauno senu māju Popes pagastā.

Mežsaimniekiem atgādinājums par mizgraužu ierobežošanas pasākumiem un grozījumiem Valsts meža dienesta likumā.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst  nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 2 (227)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore

Pievienot komentāru