Informatīvs seminārs Rēzeknes novadā - Aktualitātes lauku un mežu īpašniekiem

Datums: 
31. Oktobris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Ilzeskalna Tautas nams

Aktualitātes lauku un mežu īpašniekiem. MK 30.09.2014. noteikumu nr.600 ,,Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atvalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam ,,Ieguldījumi materiālajos aktīvos'' nosacījumi un to izpildes kārtība. Aktualitātes grāmatvedības jomā. Individuālu konsultāciju sniegšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma ,,Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi' apakšpasākuma ,,Atbalsts
konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai' ietvaros. Individuālu konsultāciju sniegšana. ES atbalsta pasākumi meža
īpašniekiem, zināšanu pārneses pasākumi meža īpašniekiem.

Kontaktinformācija: 
Valda Meijere, mob. 28692818, valda.meijere@mkpc.llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
8re_programma_4615-1.pdf198.66 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: