Izglītojošs seminārs Kabilē - Padomi ES projektu praktiskai realizēšanai

Datums: 
27. Jūnijs, 2016
Vieta: 
Kabiles pagasta meža īpašums „Dravas”

Platību izvēle neizmantoto zemju apmežošanai. Lauces - ainavas elements, unikāla ekosistēma un lauksaimniecībā izmantojamā zeme vienlaikus. Kāpēc tās nedrīkst apmežot? Pirmreizēja un atkārtota jaunaudžu kopšana. Novēlota kopšana – kā rīkoties? Dažādi nākamās mežaudzes izveides modeļi. Smalctīrēs un agrās retināšanās iegūtās koksnes realizācijas iespējas. Meža izmantošanas iespējas rekreācijas vajadzībām. Iepazīšanās ar meža īpašnieka Aivara Bergmaņa izveidoto atpūtas objektu „Ozolu biotops”. Kokmateriālu uzmērīšanas principi ostā, papīrmalkas tilpuma koeficienta noteikšana un kvalitātes prasības. Semināra apkopojums, informācija par turpmākajiem semināriem, ierosmes un idejas turpmākai darbībai.

Kontaktinformācija: 
Alda Velvere, t.20222041, alda.velvere@mkpc.llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
saldus.doc644.5 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: