Dabai, darbam, dzīvei Rēzeknes un Viļānu novados

GalerijaPrint

Ar devīzi “Dabai, darbam, dzīvei savā novadā” vietējā rīcības grupa – biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” īsteno LEADER pieeju Rēzeknes un Viļānu novados, kuros ietilpst 29 administratīvās teritorijas vienības.

Partnerības darbības teritorijā dzīvo uzņēmīgi, aktīvi un radoši iedzīvotāji, kuri īsteno savas projektu idejas ražošanas, tūrisma un citu pakalpojumu attīstībai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai, dažādu vietējo iniciatīvu īstenošanai, mūžizglītībai un sociālo pakalpojumu pieejamībai un izveidei. Svarīga ir vietējās kopienas identitātes stiprināšana, kas bieži vien arī iedzīvotājus rosina uz pozitīvām pārmaiņām sava novada attīstībai, par ko liecina vietējo iedzīvotāju aktivitāte ELFLA finansējuma piesaistē, lai īstenotu savas projektu idejas. Iepriekšējā plānošanas periodā 2009. –2013. gadam tika atbalstīti 234 LEADER projekti ar kopējo ELFLA finansējumu vairāk nekā 1,3 milj. eiro. Jaunajā plānošanas periodā 2014. –2020. gadam stratēģijas īstenošanai pieejamais ELFLA finansējums ir gandrīz 1,7 milj. eiro. Līdz šim brīdim partnerība izsludinājusi 4 projektu konkursu kārtas, saņemti 182 projektu iesniegumi – apstiprināti 22 uzņēmējdarbības projekti ar kopējo finansējumu 780 713,32 eiro un 53 sabiedriskā labuma projekti ar kopējo finansējumu 693 071,02 eiro. Turpinot stratēģijas stratēģisko mērķu īstenošanu, 2018. gada sākumā tiks izsludināts projektu konkurss rīcībā “Uzņēmējdarbības uzsākšana”. LEADER finansējuma atbalsts uzņēmējdarbības projektiem sekmē teritorijas ekonomisko un sociālo labklājību, labvēlīgi ietekmē nodarbinātību.

Pozitīvs piemērs vietējās ekonomikas stiprināšanā ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Viļāni”  ar projektu „Bioloģiskā piena pārstrādes produktu ražošana LPKS „Viļāni””,  kas 2015. gadā Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā “Sējējs” nominācijā “Gada LEADER projekts VRG” ieguva 3. vietu (veicināšanas balvu). Augstu vērtējam LPKS “Viļāni” bioloģisko produktu ražošanu mājas apstākļos (sieru, sviestu, krējumu, kefīru, biezpienu, jogurtu un citus piena produktus), kā arī atbildīgu un efektīvu ELFLA finansējuma apguvi saimnieciskās darbības attīstībai. Savukārt teritorijas atpazīstamībai un vietas pievilcības veicināšanai nozīmīgi LEADER projekti, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu, kultūrvēsturisko ēku atjaunošanu, ir  Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta”, Latgales tradicionālās kultūras centrs “Latgaļu sāta”, Lūznavas muiža, sakrālās celtnes u. c. Ar sabiedriskā labuma projektiem tiek uzlabota ciemu infrastruktūra kultūras un sociālo pakalpojumu saņemšanai, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, apskates objektu pieejamībai.

Lai sekmētu vietējās teritorijas attīstību un vairāk aktivizētu vietējos iedzīvotājus, partnerība organizē informatīvus seminārus par ELFLA finansējuma piesaistes iespējām, izbraukumus uz pagastiem “Satiec līderi”, apmācības projektu iesniedzējiem, t. sk. mājražotājiem, amatniekiem, pieredzes apmaiņas braucienus nacionālā un starptautiskā mērogā.

Ineta Elksne,

biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” SVVA stratēģijas administratīvā vadītāja

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”

  • Teritorija: Rēzeknes un Viļānu novadi.
  • Dibināta: 2007. gadā.
  • Administratīvā vadītāja: Ineta Elksne, tālr. 26363497.
  • Adrese: Atbrīvošanas aleja 95 a, Rēzekne, LV-4601.
  • E-pasts: info@rezeknespartneriba.lv
  • Mājaslapa: www.rezeknespartneriba.lv
  • Darba laiks: plkst. 8–16.30 
Foto galerija: 

Pievienot komentāru