Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

Datums: 
15. Novembris, 2021 līdz 15. Decembris, 2021
Reģions: 
Vieta: 
Biedrība LP Ziemeļgauja
Nozare: 

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2021. gada 15. novembris – 2021. gada 15. decembris
Sludinājuma kopsumma – 566 175,29 EUR
Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:
Mērķis 1 Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai
Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais publiskais finansējums – 324 624,16 EUR
Mērķis 2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana
Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – paredzētais publiskais finansējums – 241 551,13 EUR

Informācija : https://zgauja.lv/?q=lv/content/izsludinata-leader-projektu-konkursa-7-k...

Kontaktinformācija: 
Dagnija Ūdre, Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com
Reģions filtram: