Krāslavas novada dome izsludina jauniešu biznesa ideju projektu konkursu

Datums: 
21. Marts, 2018
Reģions: 
Vieta: 
Krāslava
Nozare: 

Krāslavas novada dome aicina jauniešus piedalīties biznesa ideju īstenošanā un iesniegt pieteikumus konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”.
Projektu konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, atbalstot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos vai esošo attīstību Krāslavas novadā. Tā ir iespēja talantīgākajiem un uzņēmīgākajiem mūsu novada jauniešiem saņemt finansiālu atbalstu savu prasmju un zināšanu turpmākai attīstībai.
Projektus var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Tāpat būs iespēja piedalīties konkursā arī iepriekšējo gadu rīkoto konkursu uzvarētājiem saskaņā ar nolikuma 12.2. un 12.3. punktos minētajiem noteikumiem, ceļot savu konkurētspēju, attīstot jaunus inovatīvus produktus/pakalpojumus.
Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 9.aprīlim plkst. 13.00.
Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601.
Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Agita Ļebedkova, tālr. 65620286, 28304906, e-pasts: agita.lebedkova(@)kraslava(.)lv.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties:
1. interneta mājas lapās www.kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv
2. Krāslavas novada domē (Rīgas iela 51, Krāslavā) pie sekretāres – lietvedes 3.kabinetā, kā arī Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā) pie uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatores 12.kabinetā;
3. Jums tuvākajā pagasta pārvaldē.
4. nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: agita.lebedkova(@)kraslava(.)lv.
Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas metodiku, biznesa plānu, grāmatvedības jautājumiem, projekta uzraudzību notiks 2018.gada 21.martā plkst. 14.00 Skolas ielā 7, Krāslavā.

Kontaktinformācija: 
Agita Ļebedkova,, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore, e-pasta adrese: agita.lebedkova@kraslava.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
nolikums_2018.doc212 KB
Reģions filtram: