Atskaite par dalību COGECA biznesa forumā 28. - 29.11. 2017. Briselē

Biznesa forumā piedalījās LLKA eksperte Liene Feldmane.

 Biznesa forumā “Digitalizācijas izmantošana lauksaimniecības pārtikas ķēdē” prezentācijas sniedza pārstāvji no PWC Lauksaimniecības sekotora (PWC ir programmatūru izstrādātāji, kuri palīdz sarežģītām sistēmām funkcionēt, pielāgoties un attīstīties, lai tās varētu dot labumu sabiedrībai, neatkarīgi no tā, vai tās ir kapitāla tirgi, nodokļu sistēmas vai ekonomiskās sistēmas. Kā arī paneļa diskusijā pārstāvji no Danish Agro (Dānija); drv (Vācija); FIC (Nīderlande); DCOOP (Spānija) un GAIA EPICHEIREIN (Grieķija).

Pēc PWC domām nākamo 30 gadu laikā Kooperācijas vidi ietekmēs/ mainīs  sekojoši elementi:

  • Iedzīvotāju skaita pieaugums;
  • Jaunu, spēcīgu ekonomiku (valstu) parādīšanās;
  • Urbanizācijas tempa pieaugums;
  • Klimata pārmaiņas un resursu trūkums;
  • Tehnoloģiskie sasniegumi.

Digitālā attīstība ir strauji paātrinājusies un lietotājs ir novietots tehnoloģiju centrā – Pagātne: informācijas tehnoloģiju parādīšanās (internets; internets telefonā; sociālie tīkli; iepirkšanās internetā); Tagadne – ikdienišķu ierīču savienošana (veselība un veselīgs dzīvesveids; māju autonomija); Nākotne – plašs cilvēku un objektu starpsavienojums.

Nākotnē tiek paredzēts, ka patērētāji arvien vairāk savstarpēji savienosies ar savām ierīcēm.

Efekīvi izmantojot datus, ne tikai ļauj biznesam analizēt pagātni, bet arī uzraudzīt aktivitātes šajā brīdī un optimalizēt darbības virzienus, bet arī paredzēt nākotni.

Papildus optimizācijas iespējām, ko jaunās tehnoloģijas piedāvā lauksaimniecības kooperatīviem, iespējams izmantot citas specifiskas prakses, kā piemēram – precīzā lauksaimniecība. Lauksaimniecības kooperatīviem ar pamatā bagātu uzņēmējdarbības vides ekosistēmu (biedri, darbinieki, patērētāji, piegādātāji, partneri utt.), kooperatīvu vide veicina vērtību ķēžu izveidi vai kopienu veidošanos, tādā veidā sadarbība un digitalizācija sniedz vēl lielāku ieguvumu.

Diskusijas sadaļā tika uzsvērts, par nepieciešamu investēt datos, nepieciešamo datu definēšanā un to tālākā analīzē (nav nozīme apkopot informāciju, kura neko nedod). Kā arī ieteikums kooperatīviem pašiem nemocīties ar datu analīzes sistēu izstrādi, bet piesaistīt profesionāļus. Par datu drošību, gan tika atbildība novirzīta uz pašu kooperatīvu.

Piemēri, kur šobrīd tiek izmantota datu uzkrāšana:

1)      Cūkkopībā – čipā tiek uzglabāta informācija par cūku. Kādā skandāla gadījumā šo informāciju var izmantot, pierādot cūkas labpturību un veselības stāvokli.

2)      Blockchain – ir pilna informācija par produkta izcelmses vietu.

Spānijā lauksaimniecības sektors ir attīstīts pārtikas industijā, bet nepieciešams attīstīt primārās produkcijas ražotājus.

Vācijā daudzi nesaprot, ko nozīmē digitalizācija – mazie lauksaimnieki nemaz nezin par šīm iespējām un kā tās var uzlabot saimniekošanu.

Analizējot datus, kooperatīvs var redzēt, kas ir nepieciešams zemniekiem un kādi pakalpojumi nemaz nav nepieciešami.

Arī Nīderlandes pārstāvis uzsvēra, ka iesākumā vajadzētu padomāt, ko var iesākt ar jau esošajiem datiem.

Kooperatīvi kā vidutāji nodod informāciju piegādātājiem, bet vai paši šos datus izmanto (analizē)?

Produkta vērtība nav pats produkts, bet gan informācija par to.

FIC par 1 ābolu ir izstrādājusi 140 datu elementus (darbs pie dažādu datu vākšanas un analīzes notiek jau 40 gadus).

Dānijas pārstāvis norāda, ka “spiediens” nāk no pircējiem – viņi vēlas zināt pārtikas izcelsmi.

Danish Agro atzīst, ka ir spēcīgi LEAN metodes izmantošanā, bet vēl vāji digitalizācijas jomā.

Kooperatīviem ir jāstrādā klientu vēlmju apmierināšanai – ir jānodrošina prasība pret drošu pārtiku, kaut arī tā nav bioloģiskā.

Secinājums:

Digitatlizācija ir sarunu temats Eiropas Savienībā, par ko tiek runāts dažādos līmeņos. Protams, datu analīze ir viens no menedžmenta uzdevumiem uzņēmējdarbības plānošanā, tomēr arī papildus ir jāskatās šī  “pievienotā vērtība”, pamatots stāsts par produkta kvalitāti un drošumu.

Latvijas līmenī nepieciešama plašāka informācija un sabiedrības informēšana par digitālajām iespējām lauksaimniecībā, it īpaši lauksaimniekiem un kooperatīvu vadītājiem.

Liene Feldmane

Latvijas Lauksaimniecības kooepratīvu asociācija

izpilddirektore

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.