EK ierosina uzlabot cenu pārredzamību

EK maijā iesniedza priekšlikumu, kura mērķis ir darīt pieejamu būtisku informāciju par lauksaimniecības pārtikas produktu cenu noteikšanu visā pārtikas piegādes ķēdē.

Turpinot darbu pie taisnīgas ienākumu sadales visā pārtikas ķēdē un ražotāju sadarbības uzlabošanas, EK iesniegusi priekšlikumu, kas paredz cenu ziņošanu visā pārtikas ķēdē.

Lai gan ir pieejama plaša informācija par norisēm lauksaimniecības tirgos (cenas, produkcijas apjomi, krājumi u. c.), nav gandrīz nekādas informācijas par citiem nozīmīgiem tirgiem lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē, proti, tirgiem, kas pārtikas pārstrādes un mazumtirdzniecības līmenī darbojas starp lauksaimniekiem un patērētājiem. Šī informācijas asimetrija starp lauksaimniekiem un citiem pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem ļoti nelabvēlīgi ietekmē lauksaimniekus tirgū un mazina uzticēšanos godīgai tirdzniecībai. Šāda tirgus attīstības informācijas nesniegšana no pārstrādātāju un mazumtirgotāju puses tiek dēvēta par lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes “melno kasti”, kuru plānots atšifrēt ar šo priekšlikumu.

Ierosinātie pasākumi attieksies uz gaļas, olu, piena produktu, augļu un dārzeņu, laukaugu, cukura un olīveļļas nozari. To pamatā ir pastāvošās datu vākšanas sistēmas un procedūras, kas jau darbojas un ko operatori un dalībvalstis izmanto, lai Komisijai sniegtu tirgus informāciju; to tvērums tagad tiks paplašināts. Katra dalībvalsts būs atbildīga par cenu informācijas un tirgus datu vākšanu. EK  iesaka dalībvalstīm izvēlēties izmaksu ziņā visefektīvāko pieeju un mērķtiecīgi nepievērsties mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai mazinātu administratīvo slogu. Dalībvalstis datus paziņos EK, kas savukārt tos publicēs savā lauksaimniecības un pārtikas produktu datu portālā un ES tirgus novērošanas centros. Ir būtiski nodrošināt dalībvalstu sniegtās informācijas precizitāti un savlaicīgu iesniegšanu.

Saskaņā ar Komisijas labāka regulējuma procedūrām priekšlikums ir publicēts sabiedriskai apspriešanai, kas ilgs 4 nedēļas. Pēc tam to pieņems EK, un ir plānots, ka tas stāsies spēkā sešus mēnešus pēc  pieņemšanas.

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.