Eiropas Padome – par zemnieku pozīciju pārtikas ķēdē

Kārtējo paziņojumu par zemnieku pozīcijas stiprināšanu kopējā pārtikas ķēdē ar mērķi mazināt negodīgu pārtikas praksi aizvadītā gada nogalē parakstīja Eiropas Padome Slovākijas prezidentūras vadībā.

Eiropas Padome savā paziņojumā norāda, ka labi funkcionējoša  pārtikas apgāde ir būtiska, taču bažas raisa lauksaimnieku neaizsargātība kopējā pārtikas ķēdē, tā teikt, no lauka līdz galdam, neskatoties uz dažādu ES iestāžu rīcību, mēģinot uzlabot situāciju. Paziņojumā minēti vairāki risinājumi, kā situāciju uzlabot, piemēram, vienāda risku sadale srarp ražotāju, pārstrādi un tirgotāju, līgumattiecību, tirgus pārredzamības un risku pārvaldības uzlabošana. Padome uzsver, ka nepieciešams kopīgs Eiropas tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem pārtikas ķēdē iesaistītajiem.

Eiropas Padome aicina Eiropas Komisiju veikt ietekmes novērtējumu vienota tiesiskā regulējuma vai citu pasākumu ieviešanai ar mērķi mazināt negodīgas tirdzniecības praksi un uzlabotu vienlīdzīgumu un taisnīgumu pārtikas ķēdēs. “Taisnīgumam ir jātiek ieviestam spēles noteikumos. Cīņā pret negodīgu tirdzniecības praksi ir sākusies jauna ēra. Padomes vienbalsīgs atbalsts nozīmē, ka tirdzniecības prakse tiks rūpīgi pārbaudīta Eiropas līmenī. Slovākijas prezidentūra ir pilnībā sasniegusi savu mērķi nodrošināt Eiropas lauksaimniekiem pārredzamu un godīgu uzņēmējdarbības vidi,” parakstot dokumentu, paziņoja Gabriela Matečna, Slovākijas lauksaimniecības un lauku attīstības ministre.

Jāpiebilst, ka par negodīgas tirdzniecības prakses apkarošanu un zemnieku lomas stiprināšanu tajā dažādas ES iestādes, sākot no Eiropas Parlamenta līdz par ES lauksaimnieku “jumta” organizācijai COPA-COGECA, runā un dažādus paziņojumus pieņem jau vairākus gadus. Taču, piedzīvojot tirgus svārstības dažādos pārtikas ražošanas sektoros, atklājas, ka līdz šim darbs ar nevienlīdzības mazināšanu maz sekmējies. 

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.