Stājies spēkā ES un Ukrainas brīvās tirdzniecības līgums

No 2016. gada 1. janvāra stājies spēkā ES un Ukrainas Padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas līgums (Deep and Comprehensive Free Trade Area – DCFTA), kas atvieglos sadarbību starp ES un Ukrainas uzņēmumiem.

Līgums, kas ir daļa no 2014. gadā parakstītā asociācijas nolīguma, citstarp paredz samazināt muitas tarifus precēm un pakalpojumiem, tādējādi ļaujot Ukrainas uzņēmumiem saņemt stabilu piekļuvi ES tirgum ar 500 miljoniem patērētāju, bet ES uzņēmumiem – vieglāku piekļuvi 45 miljonu patērētāju lielajam Ukrainas tirgum. Janvāra sākumā Eiropas Komisijas izplatītajā preses ziņojumā minēts, ka nolīgums nākšot par labu Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem uzlabosies piekļuve augstas kvalitātes ES produktiem par zemākām cenām neklā līdz šim. Vienlaikus ES par zemākām cenām varētu ieplūst arī lielāks apjoms Ukrainas preču, tostartp minerālmēsli, labība un cita lauksaimniecības produkcija.

Muitas tarifu samazināšana ir tikai viens no punktiem līgumā, tajā paredzēta arī vērienīga konsultatīvās palīdzības sniegšana Ukrainas valsts un privātajam sektoram ES normu ieviešanā, cerot, ka tādējādi izdosies mazināt korupciju, sakārtot valsts iepirkumu sistēmu, ieviest ES pārtikas drošības standartus un sakārtot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Tieši šo punktu īstenošana palīdzēs pārveidot Ukrainas ekonomiku, padarot to pievilcīgāku ārvalstu investoriem un uzlabot uzņēmējdarbības vidi kopumā.  

ES eksports uz Ukrainu 2014. gadā bija 17 miljardi eiro, bet imports no Ukrainas veidoja 14 miljardus eiro. Galvenās ES eksporta preces ir mašīnas un iekārtas (5,7 miljrd. eiro), transporta aprīkojums (2,6 miljrd. eiro), ķīmiskās vielas (3,7 miljrd. eiro) un rūpniecības preces. Ukrainas galvenās eksportpreces ir metāli (3,5 miljrd. eiro), augu valsts produkti (2,8 miljrd. eiro), minerālie produkti (2,7 miljrd. eiro), kā arī mašīnas un iekārtas.

Neatkarīgie pētījumi liecina, ka līguma īstenošanas rezultātā Ukrainas iekšzemes kopprodukts vidējā termiņā varētu pieaugt par 6%, un ukraiņu labklājības  līmenis paaugstinātos par 12%. To būs iespējams panākt, sakārtojot uzņēmējdarbības vidi un sniedzot finanšu palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Eiropas Komisija kopīgi ar Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) ir izveidojusi DCFTA mehānismu uzņēmumiem 100 miljonu eiro apmērā. Šī nauda, savukārt, palīdzēs piesaistīt investīcijas apmēram 1 miljarda eiro apmērā. 

Sagatavoja Iveta Tomsone pēc DG-Agri un žurnāla “Latvijas Lopkopis” materiāliem

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.