AAL liegums ietekmēs ražošanu

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas saraksta samazināšana varētu ievērojami mazināt gan lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas apjomus, gan darbavietu skaitu. Tas secināts pētījumā par augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas ierobežošanas ietekmi uz Lielbritānijas lauksaimniecību. Pētījuma prezentācija notika februārī Briselē un to apmeklēja Latvijas Zemnieku federācijas pārstāves Agnese Hauka un Agita Hauka.

Pētījumā norādīts, ka, turpinoties līdzšinējai AAL aizliegšanas tendencei, vēl 87 (no 250 atļautajiem ALL) ir pakļauti riskam tikt izslēgtiem no atļauto līdzekļu saraksta un 40 AAL (9 insekticīdi, 12 fungicīdi, 17 herbicīdi un 2 moluskicīdi) visdrīzāk tiks aizliegti tuvāko gadu laikā. Pētījuma autori norāda, ka AAL nepieejamība sekmēs bioloģiskās lauksaimniecības attīstību, jo tiks zaudētas iespējas audzēt produkciju konvencionāli. Diemžēl bieži vien tas būs saistīts ar zemāku produkcijas kvalitāti, kas nozīmē arī zemākas produkcijas pārdošanas cenas un mazākus ienākumus saimniecībām. Lielbritānijā (2009.–2013. gada vidējās cenās) AAL lietošanas ierobežošana samazinās saimniecības ienākumus par 20% un peļņu par 36%. Dārzeņu, sakņu un augļu ražošana samazināsies par 5–50%, ābolu audzēšana – par 30%. Lauksaimniecības un pārtikas sektors veido 7% no ekonomikas un 13% no nodarbinātības. Pārtikas un dzērienu nozare dod 24,1 miljardus £ (IKP). Ja lauksaimniecībā ražošana samazinās, tā samazināsies arī pārstrādē un tiks zaudēts 35–40 tūkstoši darba vietu, kā arī par 2,5 miljardiem mārciņu samazināsies ieguldījums iekšzemes kopproduktā.

Pēc COPA-COGECA ekspertu atskaitēm sagatavoja Iveta Tomsone

UZZIŅA

  • COPA–COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimnieku organizācija ES dalībvalstu lauksaimnieku pārstāvjiem komunikācijā ar lauksaimniecības politikas veidotāju EK un citām starptautiskām institūcijām. COPA dibināta 1958. gadā, COGECA dibināta 1959. gadā, un no 1962. gada abas organizācijas strādā apvienoti.
  • COPA ir pārstāvētas 60 ES dalībvalstu lauksaimnieku NVO, un 36 partnerorganizācijas no Eiropas valstīm – Islandes, Norvēģijas, Šveices.
  • COGECA pārstāv 38 lauksaimnieku nevalstiskās kooperatīvu organizācijas no ES dalībvalstīm un partnerorganizācijas no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.
  • COPA–COGECA biedru organizāciju intereses tiek aizstāvētas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā. 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.