Pasniegtas gada balvas komunikācijā

Kā ik gadu, janvāra beigās Eiropas Komisijas Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts apbalvoja ES valstu komunikācijas kampaņu rīkotājus, kuri vislabāk spējuši sabiedrībai izskaidrot ES Kopējās lauksaimniecības politikas aktivitātes. Labākie komunikāciju projekti aizvadītajā gadā īstenoti ES vecajās dalībvalstīs. 

UZZIŅA

  • Komunikācijas gada balvas mērķis ir demonstrēt vislabākos komunikācijas projektus, kas saistīti ar ES Kopējo lauksaimniecības politiku.
  • Aizvadītā gada nominantus izraudzījās un izvērtēja neatkarīga žūrija no kopumā 146 pieteikumiem. Ar labākajiem projektiem tika iepazīstināti apbalvošanas ceremonijas dalībnieki  Briselē 29. janvārī. Pasākumā piedalījās apmēram 300 komunikācijas ekspertu un mediju pārstāvju.
  • Trīs kategorijās tika piešķirtas pirmās trīs vietas, kā arī nosaukts īpašās Sabiedrības balvas ieguvējs, par kuru visvairāk balsots internetā no 2015. gada 12. līdz 28. janvārim.

Nominācijā „Komunikācija mērķauditorijai” pirmo vietu ieguva Austrijas Lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens menedžmenta ministrijas realizētā kampaņa „Apdzīvošanas vērts. Jaunā lauku attīstība 2020”. Kampaņas saturs – izskaidrot lauksaimniekiem un sabiedrībai KLP jaunās Lauku attīstības programmas būtību, norādot tās pozitīvo ietekmi uz labklājības veicināšanu laukos. Pasākums īstenots piecos Austrijas reģionos, ar piemēriem rādot KLP fnansējuma ieguldījumus laukos, rīkojot pieredzes apmaiņas vizītes lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem, iesaistot nozares ekspertus KLP skaidrošanā un dodot iespēju viņiem atbildēt uz jautājumiem par ES lauksaimniecību. KLP skaidrošanā izmantoti sociālie mediji, preses relīzes, diskusiju platformas un blogi.

Šajā nominācijā otro vietu ieguva Francijas lauksaimniecības kameras pērn maijā un jūnijā rīkotā kampaņa „Inov’Akcija: sabalansētas ekonomikas, vides un sociālās dzīves parāde”. Tās laikā 250 lauksaimniecības uzņēmumi un zemnieku saimniecības uzņēma apmeklētājus – lielākoties citus lauksaimniekus, lai parādītu jaunās tehnoloģijas, kas palīdz saimniekot taupīgi un videi draudzīgi.

Trešo vietu ieguva Itālijas interneta izdevums „Pianeta PSR”, kas informē lauksaimniekus par veiksmīgiem saimniekošanas piemēriem, KLP īstenošanu Itālijā un citās ES valstīs, kā arī sniedz padomus jaunajiem lauksaimniekiem. Mēneša laikā tiek publicēti vidēji 28 raksti.

Nominācijā „Inovatīvā komunikācija” pirmo vietu ieguva Dānijas Vides padomes izveidotā datorspēle „Saimniekošanas nākotne”. Ar tās palīdzību studenti, lauksaimnieki, biznesa menedžeri un politiķi var uzspēlēt spēli „Strādājam fermā”. Spēle, kurā ietverti labas lauksaimniecības prakses nosacījumi, likumdošanas normas, dabas aizsardzības prasības, pārtikas ražošanas principi un citi elementi, palīdz izprast konkrētu lēmumu pieņemšanas sekas.

Otro vietu šajā nominācijā ieguva Beļģijas uzņēmums „Compagnie Art&tça asbl” ar projektu „Cilvēces pabarošana ir profesija”. Tā ir četru aktieru radīta luga, kurā atainota Beļģijas mazo lauku saimniecību dzīve – smagais darbs, krietni mazāki ienākumi nekā vidēji valstī un citas problēmas. Aktieri ar izrādēm apmeklējuši daudzas Beļģijas un Francijas pilsētas, pievēršot uzmanību lauksaimniecībai un skatītājiem liekot diskutēt par tās problēmām, jo ik nedēļu no saimniekošanas aiziet ap 40 mazo saimniecību Beļģijā, spēles noteikumus diktē lielie lauksaimniecības koncerni, kuru ietekme uz vidi nav labvēlīga.

Trešajā vietā – Itālijas Patavīno vietējās rīcības grupas projekts „REM – lauku emocijas”. Šis projekts radīts, lai piesaistītu tūristus Veneto reģionam. Tā ietvaros radītas mobilās lietotnes, kas palīdz orientēties laukos un komiksu veidā informē par reģiona kultūras mantojumu – slaveniem rakstniekiem, dzejniekiem, gleznotājiem, kuri saistīti ar Veneto.

Nominācijā „Komunikācija ar sabiedrību” pirmo vietu ieguva Seviljas (Spānija) Jauno zemnieku asociācijas projekts „KLP – lauksaimniecības nākotne ir sabiedrības nākotne”. Projekta laikā ar dažādu pasākumu, konkursu, izstāžu, sociālo mediju, plašsaziņas līdzekļu palīdzību Spānijā, Portugālē un Beļģijā sabiedrībai tika skaidrots, kas ir KLP, cik tā ir nozīmīga lauksaimniekiem un sabiedrībai kopumā.

Otro vietu ieguva Ungārijas kompānija „EMKA” ar projektu „Nánási Portéka, vietējās izcelmes preču zīmols”. Tā ietvaros kompānija Ungārijas ciema Hajdunana lauksaimniekiem un amatniekiem palīdzēja izveidot preču zīmi, veiksmīgi par to pastāstot sabiedrībai. Rezultātā auga šo lauksamnieku saražoto preču noiets.

Trešajā vietā – visā ES labi zināmās kustības „Slow food” projekts ar nosaukumu „Ilgtspējīgas lauku vides sociālekonomiskā attīstība”. Tas īstenots deviņās ES valstīs, lai izskaidrotu ES likumu būtību, kas skar tieši pārtikas ražošanu, norādot – to ieviešana nekaitē vietējās pārtikas ražošanas tradīcijām. Skaidrošana veikta dažādos tirdziņos, festivālos un citos pasākumos, sasniedzot vairāk nekā piecu miljonu cilvēku auditoriju.

Īpašā Sabiedrības balva tika piešķirta Lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens menedžmenta ministrijas realizētajai kampaņai „Apdzīvošanas vērts. Jaunā lauku attīstība 2020”.

Iveta Tomsone, LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.