ES lauksaimniecība 2020. gadā – 1,3% no IKP

ES lauksaimniecības nozares ieguldījums ES kopējā iekšzemes kopproduktā 2020. gadā bija 171,9 miljardu eiro apmērā, informē ES statistikas birojs Eurostat.

Šis ieguldījums (bruto pievienotā vērtība ražotāju cenās, kas ir salīdzināma ar IKP tirgus cenām) ir starpība starp lauksaimniecības produkcijas vērtību un dažādu ražošanas procesā izveidojušos izejvielu izmaksu vērtību, kas koriģēta ar nodokļiem un produktu subsīdijām.

Tiek lēsts, ka ES lauksaimniecības nozares bruto pievienotā vērtība, kas ir starpība starp visu, ko ražo ES primārā lauksaimniecības nozare, un ražošanas procesā izmantoto pakalpojumu un preču izmaksām 2020. gadā bija 177 miljardi eiro. Uz katru eiro, kas iztērēts ražošanas procesā izmantoto preču un pakalpojumu izmaksām (pazīstams kā starppatēriņš), ES lauksaimniecības nozare radīja pievienoto vērtību 0,75 eiro. Kaut arī šī relatīvā pievienotā vērtība bija zemāka nekā 2019. gadā (0,76 eiro) un 2017. gadā (0,79 eiro), tā tomēr bija augstāka nekā vidēji pēdējos 10 gados.

Tiek lēsts, ka ES lauksaimniecības nozares saražotās produkcijas vērtība 2020. gadā bija 411,8 miljardi eiro. Aptuveni pusi (52,8%) no ES lauksaimniecības nozares kopējās produkcijas vērtības 2020. gadā radīja kultūraugi (217,5 miljardi eiro), kurā lielākā vērtība bija dārzkopības produktiem (14%) un graudaugiem (11,2%). Apmēram divas piektdaļas (38,6%) no saražotās produkcijas radīja dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti (158,8 miljardi eiro), lielāko daļu – piens (13,2%) un cūkas (9,6%). Pārējo vērtību radīja lauksaimniecības pakalpojumi (20,2 miljardi eiro) un  neatdalāmas nelauksaimnieciskas darbības (15,3 miljardi eiro).

Pēc AG-Press materiāliem informāciju sagatavoja 
Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.