Atbalsts sausuma skartajiem reģioniem

Augusta beigās ES dalībvalstis vienojās par vairākiem Eiropas Komisijas ierosinātiem atbalsta pasākumiem, kas nepieciešami, lai lauksaimniekiem mazinātu nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ radušos finansiālos zaudējumus, un viņi varētu sagādāt lopiem pietiekami daudz barības.

Pasākumi, par kuriem vienojās dalībvalstis, nodrošina iespēju piešķirt lielākus avansa maksājumus un pieļauj dažas ārkārtas atkāpes no zaļināšanas noteikumiem, šādi palīdzot lauksaimniekiem sagādāt pietiekami daudz barības lopiem. Sausuma skarto reģionu lauksaimnieki, sākot no oktobra vidus, varēs saņemt līdz pat 70% no tiešajiem maksājumiem un 85% no lauku attīstības maksājumiem.

Atkāpes zaļināšanas prasībās paredz, ka papuvē atstātu zemi, pat ja tā būs noganīta vai no tās būs novākti kultūraugi, joprojām varēs uzskatīt par atsevišķu kultūru vai ekoloģiski nozīmīgu platību. Kā starpkultūras varēs sēt tīrkultūras (nevis noteikumos patlaban prasītos kultūru maisījumus), ja tās būs paredzētas noganīšanai vai lopbarības ražošanai, un astoņas nedēļas ilgo starpkultūru audzēšanas minimālo periodu varēs saīsināt, lai aramzemju apstrādātāji pēc tam varētu laikus iesēt ziemas kultūras.

Ekstrēmo laikapstākļu karte periodā no 1. jūlija līdz 30. augustam (eng)

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.