Pārtikas atkritumu apjoms gadu no gada nemainīgs

ES 2021. gadā tika izšķiests aptuveni 131 kg pārtikas uz vienu iedzīvotāju. Kopumā ES radās 58,4 milj. tonnu pārtikas atkritumu, kas ietver ēdamās un neēdamas daļas – ziņo ES statistikas birojas Eurostat.

No visām ekonomiskajām grupām mājsaimniecību atkritumi veidoja lielāko daļu – 54% no kopējā pārtikas atkritumu daudzuma, kas atbilst 70 kg uz vienu iedzīvotāju. Atlikušie 46% bija atkritumi, kas radušies pārtikas piegādes ķēdē, 21% pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (28 kg), 9% restorānos un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (12 kg), 9% primārajā ražošanā (11 kg) un 7% mazumtirdzniecības grupā (9 kg).

Eurostat norāda, ka apkopotie dati uzskatāmi par ticamiem, jo vairākas valstis ir pārbaudījušas vai uzlabojušas mērījumu metodiku, bet 8 dalībvalstis ir pārskatījušas savus 2020. gada rādītājus.

Pārtikas atkritumi sastāv no ēdiena daļām, ko paredzēts uzņemt uzturā (ēdama pārtika) un pārtikas daļām, kuras nav paredzētas uzņemšanai (neēdama pārtika – mizas, kauli u. c.). Pārtikas atkritumi ir jebkura pārtika, kas ir kļuvusi par atkritumiem šādos apstākļos: tā ir nonākusi pārtikas piegādes ķēdē, pēc tam izņemta vai izmesta no pārtikas piegādes ķēdes vai gala patēriņa posmā un paredzēta pārstrādei kā atkritumi.

Pārtikas akritumi ES pa sektoriem, 2021

Kopā: 131 kg uz iedzīvotāju

70 kg mājsaimniecības

9 kg pārtikas veikai un piegāde

11 kg primārie pārtikas ražotāji

12 kg ēdināšanas uzņēmumi

28 kg pārtikas pārstrādes sektors

 

Pēc AG-Press informācijas ziņas sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 
Pielikumi: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.