ES pieaug bioloģiskās platības

Kopējā bioloģiskā platība ES 2018. gadā bija 13,4 miljoni hektāru, kas atbilst 7,5% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ziņo ES statistikas birojs “Eurostat”.

Tas nozīmē pieaugumu par 34% no 2012. līdz 2018. gadam. No ES dalībvalstīm lielākās bioloģiskās platības 2018. gadā bija Austrijā  (24,1% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes), Igaunijā  (20,6%) un Zviedrijā (20,3%), kam seko Itālija (15,2%), Čehija (14,8%), Latvija (14,5%), Somija (13,1%) un Slovēnija (10,0%). Pārējās ES dalībvalstīs bioloģisko platību īpatsvars bija mazāks par 10%, bet vismazākās proporcijas reģistrētas Maltā (0,4%), Rumānijā (2,4%), Bulgārijā, Īrijā un Apvienotajā Karalistē (katrā   2,6%).

Kopējā bioloģiskā platība ir pārejas perioda platību un sertificēto platību summa. Lai apgabalu varētu sertificēt kā “bioloģisku”, tam jāveic pārveidošanas process, kas atkarībā no ražas var ilgt 2–3 gadus.

Bilde: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200129-2?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/news/whats-new

Bioloģisko platību apjoms no valstī kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes

 

Pēc AG-Press materiāliem informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.